1/2024

SOVAK ČR souhlasí s návrhem normy ČSN 75 6262 – Odlehčovací komory

| autor: SOVAK ČR0

SOVAK ČR souhlasí s návrhem normy ČSN 75 6262 – Odlehčovací komory

Navržená norma ČSN 75 6262 – Odlehčovací komory, na jejímž zpracování se podílel i SOVAK ČR se zabývá návrhem a posouzením odlehčovacích komor na základě metodiky založené na místně specifickém přístupu, který odpovídá současnému stavu poznání a je implementován v Rámcové směrnici 2000/60/ES a v technických normách některých evropských států.

Místně specifický přístup zohledňuje jednak množství přepadající vody a znečištění z OK, jednak účinky přepadů ve vodním recipientu, které závisí na vlastnostech a parametrech recipientu, a respektuje rovněž různé požadavky na ochranu recipientů.

SOVAK ČR souhlasí s vypořádáním připomínek ze dne 8. 12. 2016 a návrhem normy ČSN 75 6262 z března 2017 a doufá v brzké schválení konečné verze a její zavedení do běžné praxe.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA