Reklama

19. 4. 2017  |  Aktuality  |  Autor: SOVAK ČR

SOVAK ČR souhlasí s návrhem normy ČSN 75 6262 – Odlehčovací komory

Odlehčovací komory jsou budovány na jednotných stokových sítích za účelem odlehčování vod za deště do vodního recipientu, protože z ekonomických a technických důvodů není možno všechen srážkový odtok z urbanizovaného povodí přivádět na čistírnu odpadních vod.

Navržená norma ČSN 75 6262 – Odlehčovací komory, na jejímž zpracování se podílel i SOVAK ČR se zabývá návrhem a posouzením odlehčovacích komor na základě metodiky založené na místně specifickém přístupu, který odpovídá současnému stavu poznání a je implementován v Rámcové směrnici 2000/60/ES a v technických normách některých evropských států.

Místně specifický přístup zohledňuje jednak množství přepadající vody a znečištění z OK, jednak účinky přepadů ve vodním recipientu, které závisí na vlastnostech a parametrech recipientu, a respektuje rovněž různé požadavky na ochranu recipientů.

SOVAK ČR souhlasí s vypořádáním připomínek ze dne 8. 12. 2016 a návrhem normy ČSN 75 6262 z března 2017 a doufá v brzké schválení konečné verze a její zavedení do běžné praxe.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372