1/2024

SOVAK ČR otevírá nový roční studijní program

| autor: SOVAK ČR/redakce0

SOVAK ČR otevírá nový roční studijní program
Absolvování relativně rozsáhlého studijního programu (280 hodin a z toho e-learning 80 hodin) zajišťuje dosažení minimálního standardu pro běžného provozovatele veřejných vodovodů a kanalizací.

Cílem programu je zvýšení kvalifikační úrovně provozovatelů vodovodů a kanalizací i zainteresovaných pracovníků veřejné a státní správy. Program poskytne ucelené odborné vzdělání na středoškolské úrovni v oblasti provozování vodovodů a kanalizací.

Absolventi tím splní kvalifikační požadavky podle Zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. Představenstvo SOVAK ČR schválilo zastřešení studijního programu, který by měl představovat minimální standardní kvalifikační požadavek pro provozovatele vodovodů a kanalizací.

Pozor na termín přihlášek - do 16/6/2017

Program je určen pracovníkům s ukončeným středním vzděláním jiného než vodohospodářského zaměření (maturita, výuční list z některého z technických oborů, aj.), absolventům vodohospodářských škol, kteří si chtějí obnovit znalosti z oboru, pracovníkům veřejné správy, event. projektantům a specialistům na inženýrskou činnost v oboru vodovodů a kanalizací a dále provozovatelům vodovodů a kanalizací.

Program se skládá celkem z 13-ti dvoudenních soustředění (cca 200 výukových hodin) s podílem e-learningu (cca 80 výukových hodin) rozložených na pracovní dny.

Obsahem programu je Hydrologie a hydraulika

Vodní stavby:
 • Úpravy vodních toků (jezy, vodní cesty)
 • Pedologie, odvodnění
 • Závlaha půdy, ochrana půdy před erozí
 • Rybníky, přehrady a nádrže
 • Využití vodní energie, ekologické stavby

Zdravotní vodohospodářské stavby:
 • Vodovody
 • Vodní zdroje (jímání, čerpání a akumulace vody)
 • Jakost a úprava vody
 • Stokování
 • Čištění odpadních vod

Konstrukční cvičení:
 • Projekt výtlačného vodovodu (základy projektování a orientace v projektech)
 • Projekt jednotné stokové sítě

Zakončení studijního programu: studijní program je zakončen státní maturitní zkouškou z předmětu Vodohospodářské stavby (jednotlivou zkouškou profilové části maturitní zkoušky). Úspěšní absolventi obdrží maturitní osvědčení o jednotlivé zkoušce v rámci maturitní zkoušky z uvedeného předmětu.

Cena studijního programu: 30.000,- Kč + 21% DPH

Cena 30.000,- Kč / osobu (+ 21% DPH) je platná při minimálním počtu 20 uchazečů ve skupině. Cena studijního programu bude uhrazena na základě vystavené zálohové faktury před zahájením podzimního semestru. Vyúčtování proběhne k 31. 12. 2017 a k 31. 5. 2018. Uhrazené kurzovné se nevrací.

Kurzovné zahrnuje studijní materiály. Nezahrnuje cestovné, ubytování, stravování (hradí si každý účastník sám).

V případě zájmu je možné tento studijní program rozšířit o praktická cvičení v rozsahu 80 výukových hodin zakončených praktickou maturitní zkouškou. Cena tohoto rozšíření je závislá na počtu zájemců.

Přihlášku lze stáhnout ZDE


Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP