1/2024

SOVAK ČR k poskytování OOP vybraným pracovníkům vodohospodářských společností

| autor: Ondřej Beneš| zdroj: SOVAK0

SOVAK ČR k poskytování OOP vybraným pracovníkům vodohospodářských společností

S tím, že nad rámec běžně používaných OOPP budou doplněny u pracovníků, exponovaných aerosolům (např. čerpací stanice odpadních vod) o respirátory. Respirátory (správně filtrační polomasky") všech tříd ochrany (FFP1, FFP2, FFP3) se používají běžně i při jiných průmyslových činnostech.

Doporučení pro volbu kategorie použitých respirátorů musí zůstat v obecné rovině, neboť typové zkoušky dle nejčastěji využívané normy ČSN EN 149 +A1 neobsahují povinnou zkušební část, která by zajistila garanci 100 % záchytu částic o velikosti COVID 19 (0,1 μm), neboť testován je průnik na částicích několikanásobně větších.

Rozdíly mezi kategoriemi FFP2, FFP3 a N95 jsou tedy dle deklarací jednotlivých výrobců např. v garanci celkového zachycení testovaných částic ve velikosti 0,6 μm (FFP2 94 % a FFP3 99 %). V rámci Evropy narazíme na dva standardy – FFP vychází z normy EN 149, zatímco EN 143 používá označení P1, P2, P3.

Obě normy jsou spravovány CEN – Evropským výborem pro normalizaci. Alternativou je certifikace v kategorii např. N95, která je prováděna dle amerického standardu vydávaného společností NIOSH (Národní ústav bezpečnosti a ochrany zdraví) jako součástí centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).

Pro srovnání (filtrační kapacita odstraní daný podíl všech částic, které mají průměr nebo jsou větší než 0,3 μm):

  • FFP1 a P1 – filtrační kapacita min. 80 %. Stupeň ochrany max. 4 NPK-P (nejvyšší přípustná koncentrace) dle NV č. 361/2007 Sb.
  • FFP2 a P2 – filtrační kapacita min. 94 %. Stupeň ochrany max. 12 NPK-P
  • N95 – filtrační kapacita min. 95 %
  • N99 a FFP3 – filtrační kapacita min. 99 %. Stupeň ochrany max. 50 NPK-P

Uváděné standardy specifikují pouze minimální garantovaný podíl částic, které respirátor zadrží při prováděném testu. Například, pokud je maska hodnocena podle FFP2, bude filtrovat alespoň 94 % částic, které mají průměr 0,3 μm nebo větší. V praxi je však účinnost téměř vždy výrazně vyšší. Přesný údaj (může být vyšší, než vyžaduje norma) je výrobcem uváděn v produktovém či bezpečnostním listu. Zároveň je nutné uvést, že u respirátorů N95/FFP2 existuje doporučení při trvalém kontaktu s aerosoly použití vyšší úrovně ochrany dýchacích orgánů.

Regulační normy často určují fyzické a výkonnostní vlastnosti, které respirátory musí mít, aby získaly certifikaci nebo aby byly schváleny v konkrétní zemi. Normy v různých zemích nebo regionech mohou mít mírně odlišné požadavky na certifikaci nebo schválení respirátorů. Většina regulačních norem má podobné, ale ne identické testovací metody a návazné třídy respirátorů. Nejčastěji používaná charakteristika třídy respirátorů je účinnost filtrace.

To znamená schopnost respirátoru filtrovat konkrétní částici v kontrolovaném laboratorním testu. Kvůli podobnostem ve standardních požadavcích jsou následující třídy respirátorů z různých zemí a regionů, které mají přibližně 94–95 % filtrační účinnost, koncipovány tak, aby vytvořily těsnění obličeje, a mohou být považovány za funkčně podobné pro většinu použití proti neolejovým vzduchem přenášeným částicím - Austrálie a Nový Zéland – P2, Brazílie – FFP2, Čína – KN95, KP95, Evropa – FFP2, Japonsko – DS2, DL2, Indie – BIS P2, Korea – 1. třída, NIOSH v USA – N95, R95, P95.

Všechny respirátory jsou koncipovány tak, aby pomáhaly snižovat, nikoliv zcela eliminovat, vystavení vzduchem přenášeným částicím. Například OOPP s hodnocením N95 mají při testování podle kritérií NIOSH proti neolejovitým částicím filtrační účinnost alespoň 95 %. Částice použité k testování filtrace jsou v rozsahu velikostí, které jsou považovány za nejvíce pronikající.

Proto testovací metody zajišťují, že filtrační média mohou filtrovat částice všech velikostí s účinností nejméně 95 %. Je důležité si uvědomit, že účinnost filtru sama o sobě neurčuje celkové snížení vzduchem přenosných rizik, která respirátor umožňuje. Vždy totiž záleží i na době použití. Velikost partikulí Coronaviru by měla být v rozsahu 0,06–0,14 mikrometrů.

Takové částice jsou dostatečně malé, aby prošly respirátory, pokud by létaly rovně. Částice o velikosti menší než 0,3 μm vykazují tzv. Brownův pohyb, který zajišťuje v interakci s molekulami ve vzduchu (dusík, kyslík atd. – Brownův pohyb) zachycení na filtrech i s větší porozitou. 

Další závažnou skutečností je fakt, že částice Corovnaviru jsou vázány na řádově větší partikule (např. aerosol), u kterých dochází k dostatečné míře zachycení. V každém případě je zásadní z hlediska celkové účinnosti při použití jakéhokoli respirátoru dbát na usazení na obličeji.

Při řádném používání jsou všechny 3 výše uvedené kategorie efektivní prevencí proti nákaze COVID 19 a jsou zásadně účinnější než běžné roušky. Vodohospodářské společnosti při současné pandemii COVID 19 tak poskytují OOPP na základě zhodnocení pracovních a zdravotních rizik a seznamu dostupný OOPP na základě vyhodnocení rizik s přihlédnutím k povaze vykonávané činnosti a podmínek.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA