2/2023

Soutěž „UČME CHEMII ATRAKTIVNĚ!“ se rozjíždí

| autor: Svaz chemického průmyslu ČR0

Soutěž „UČME CHEMII ATRAKTIVNĚ!“ se rozjíždí

Na trhu práce chybí jak chemici vysokoškoláci, tak středoškoláci nebo absolventi učebních oborů, kteří by byli schopni nastoupit do provozů a obsluhovat technologická zařízení se znalostí chemických procesů.

Firmy již se školami spolupracují

Z uvedeného důvodu řada firem již před lety přistoupila k zahájení spolupráce se středními a vysokými školami, kde si vyhledává potenciální budoucí zaměstnance, nabízí jim stipendijní programy a další podporu během studia. Kromě přímého zaměření na studenty nabízejí pak chemické firmy dále materiální a finanční podporu partnerským středním a vysokým školám a dlouhodobě s nimi spolupracují.

Ukazuje se však, že toto vše nestačí, ke studiu chemie a zájmu o tento obor je třeba žáky přivést již na základních školách. A právě způsob a atraktivita výuky chemie na základní škole se poslední dobou ukazují jako klíčové a určující pro další směřování žáků a jejich získání pro jejich budoucí práci v tomto průmyslovém odvětví.

Nadchnout děti na základních školách, je pro chemii důležité

Mezi učiteli základních škol je řada těch, kteří tento obor vyučují zajímavě a poutavě a dokážou děti pro chemii nadchnout. Nezáleží přitom pouze na počtu exkurzí do chemických podniků nebo výletů do vědeckých center, ale spíše na tom, zda dokážou chemii svým žákům zpřístupnit, ukázat jim její půvaby a krásu a zajímavost v provázanosti vyučované látky se světem okolo. Jak již mnohokráte bylo řečeno, chemie je všude kolem nás, a žákům je třeba poznání tohoto faktu zprostředkovat.

Právě na základě osobních zkušeností se způsobem výuky a výsledky některých pedagogů, jejichž žáci se účastní a jsou úspěšní v různých chemických soutěžích, přišla společnost Lovochemie s nápadem takové učitele finančně a věcně v jejich práci a snaze podpořit a poskytnout jim motivaci pro další aktivity v této oblasti.

Iniciativa byla za účasti významných chemických podniků a na chemii specializovaných středních škol projednána v rámci Svazu chemického průmyslu ČR a bylo rozhodnuto, že navržený projekt zastřeší právě Svaz chemického průmyslu ČR, neboť jeho účel a cíle mají nepochybně význam pro všechny společnosti podnikající v tomto odvětví.

Byli bychom rádi, pokud by projekt měl dlouhodobé trvání a podařilo se nám na vzdělávání v oboru chemie zapůsobit na dlouhá léta dopředu. Pro první ročník soutěže, jež byla vyhlášena v měsíci lednu 2019 (www.schp.cz/chemieatraktivne.cz ) a jejíž výsledky budou vyhodnoceny v červnu 2019, byla navržena pilotní realizace v krajích Ústeckém, Pardubickém a Středočeském, zahrnujícím hlavní město Prahu.

Do soutěže se mohou hlásit učitelé základních škol, kteří aktivně vyučují chemii, se svými projekty na zatraktivnění výuky tohoto předmětu. Jak se říká, iniciativě a fantazii se meze nekladou, projekty by však měly být primárně zaměřeny na výuku ve škole a jak ji udělat zajímavou a poutavou.

Soutěží to neskončí

Vyhodnocení přihlášených projektů za Ústecký kraj, Pardubický kraj a Středočeský kraj (včetně hlavního města Prahy) poté provede odborná komise složená ze zástupců středních a vysokých škol a významných chemických podniků. V každém kraji vítěze tří nejlépe hodnocených projektů čeká kromě jednotlivé finanční odměny ve výši 30.000 Kč i věcná podpora pro realizaci projektu dle požadavků a potřeby.

Samotnou soutěží a vyhlášením vítězů by však tato aktivita skončit samozřejmě neměla. Úspěšní učitelé by dle svých projektů měli chemii také učit a své nápady realizovat v praxi.

Vyhlášení vítězných projektů proběhne na Večeru s českou chemií v Praze v září tohoto roku, prezentace vítězných projektů a ukázka jejich realizace se uskuteční na celostátní konferenci učitelů v lednu příštího roku.

Doufáme, že soutěž najde pozitivní ohlas na straně učitelů chemie, a podaří se tímto projektem dlouhodobě podpořit kvalitní výuku tohoto předmětu nejen na základních, ale i na středních školách. a napomoci tak zajistit českému chemickému průmyslu v budoucnu dostatek kvalifikovaných zaměstnanců.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP