1/2024

Směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů

| autor: Solární asociace0

Směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů

Očekává se, že směrnice bude schválena do konce letošního roku. Přinášíme přehled některých klíčových článků.

  • Společný procentuální cíl podílu energie z obnovitelných zdrojů je na úrovni Unie zvýšen z původních 27% na 35%
  • Společný energetický cíl Unie musí být dosažen kolektivně členskými státy prostřednictvím závazných vnitrostátních cílů
  • Každý členský stát zajistí, aby podíl energie z OZE na spotřebě energie v dopravě činil v roce 2030 nejméně 12 %
  • Podpora elektřiny z OZE má být poskytována na základě konkurenčního nabídkového řízení (aukce) s výjimkou malých instalací a demonstračních projektů
  • Členské státy musí posuzovat stávající překážky potencionálního rozvoje self-consumption

Národní parlamenty členských států mohou přijímat příspěvky na vědomí Evropskému parlamentu, Komisi a Radě, považují-li to za vhodné. Nejsou to konkrétní návrhy změn ustanovení návrhů Komise, ale dokumenty, které mají spíše informační povahu.

Příspěvky dále nijak vnitrostátní parlamenty nezavazují a rovněž nepředjímají jejich postoje. ČR například prosazuje nezávazné národní cíle pro oblast OZE nebo vlastní limit každého státu pro maximální množství energie dodané do elektrizační soustavy pro tzv. self-consumers.

Česká republika zaujala konzervativní pozici a zaslala Evropské komisi svůj nezávazný příspěvek/návrh k celému zimnímu balíčku včetně směrnice o OZE.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP