Reklama

21. 2. 2017  |  Aktuality  |  Autor: Ekotox

Směrnice Komise (EU) 2017/164 zavádí změnu limitních hodnot expozice pro šest chemických látek

Přijetím Směrnice Komise (EU) 2017/164 ze dne 31. ledna 2017, se stanovuje čtvrtý seznam směrných limitních hodnot expozice při práci.

Směrnice zavádí změnu limitních hodnot expozice na pracovišti (OEL) pro oxid uhelnatý, hydroxid vápenatý, hydroxid lithný, kyselinu octovou, 1, 4-diclorobenzén a bisfenol A.

Členské státy uvedou v platnost zákony, právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 21. srpna 2018.

Nové OEL jsou zobrazeny v tabulce:

EC č. (ppm) CAS č. Název 8 hodin (mg/m3) 8 hodin (ppm) Krátkodobě (mg/m3) Krátkodobě
200-580-7 64-19-7 kyselina octová 25 10 50 20
201-245-8 1980-05-07 Bisfenol A 2 Vdechovatelná frakce - - -
203-400-5 106-46-7 1,4-dichlorbenzen 12 2 60 10
215-137-3 1305-62-0 hydroxid vápenatý 1 Vdechovatelný prach - 4 Vdechovatelný prach -
231-484-3 7580-67-8 hydrid lithný 0.02 Vdechovatelná frakce - - -
233-271-0 10102-43-9 oxid dusnatý 2.5 2 - -


Směrnici spolu s orientačními mezními hodnotami si můžete prohlédnout na webové stránce EUR-Lex.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372