2/2023

SFŽP zveřejnil pokyny k ukončení projektů v programovém období OPŽP 2014–2020

| zdroj: SFŽP0

pexels-towfiqu-barbhuiya-11899617
zdroj: pexels

Státní fond životního prostředí informuje žadatele a příjemce podpory o vydání důležitého Metodického dopisu Řídicího orgánu Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, který přináší zásadní informace v souvislosti s ukončováním programového období 2014-2020. Dopis upravuje texty výzev pro podávání žádostí o podporu, které se týkají fázovaných projektů do programového období 2021-2027, nedokončených nebo nefungujících projektů a využití jiných nástrojů pro ukončování projektů.

Dopis obsahuje následující klíčové body:

1. Fázované projekty do programového období 2021-2027

  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace 1. fáze operace financované z OPŽP 2014-2020 je 31. 12. 2023, pokud není uvedeno jinak. 2. fáze operace bude řešena v souladu s podmínkami OPŽP 2021-2027.

2. Nedokončené projekty

  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 15. 11. 2024.

3. Nefungující projekty

  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 15. 11. 2026.

4. Zálohové faktury (relevantní pouze pro projekty 163. výzvy)

  • Příjemce musí proplatit zálohovou fakturu nejpozději do 31. 12. 2023, avšak plnění ze strany dodavatele může probíhat i po tomto datu, pokud je v souladu se schváleným harmonogramem projektu.
  • Fyzická realizace operace musí být ukončena nejpozději do 15. 4. 2024 v souvislosti s odesláním konečné žádosti o platbu závěrečného účetního roku do EK.

5. Realizované projekty s datem ukončení fyzické realizace do termínu předložení poslední souhrnné žádosti na PCO

  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 15. 4. 2024, kvůli následným administrativním krokům ze strany implementačních subjektů.

Kompletní text Metodického dopisu je zveřejněn na této stránce.

Metodický dopis obsahuje stěžejní informace pro žadatele a příjemce podpory v rámci programu OPŽP 2014-2020, které budou mít vliv na jejich projekty a žádosti o podporu. Je důležité, aby žadatelé a příjemci pozorně prostudovali obsah dopisu a přizpůsobili své postupy a termíny podle uvedených změn a upřesnění.

SFŽP zároveň všechny příjemce podpory OPŽP 2014-2020 upozorňuje nakonec časové způsobilosti výdajůprogramového období 2014-2020, která končí31. 12. 2023. Všechny faktury musí být proplaceny nejpozději do tohoto data. Zahrnutí těchto faktur do ŽoP bude možné předběžně do 15. 4. 2024.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP