Reklama

23. 8. 2016  |  Aktuality  |  Autor: redakce

Seznam harmonizovaných klasifikací byl aktualizován

Evropská komise nedávno změnila nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP), aktualizací seznamu látek s harmonizovanou klasifikací. Společnosti musí uplatnit novelizovanou klasifikaci pro bezpečné používání těchto chemických látek nejpozději do 1. března 2018.

Tato změna (deváté přizpůsobení technickému pokroku) reviduje a aktualizuje harmonizovanou klasifikaci pro 47 látek v seznamu harmonizovaných klasifikací (příloha VI nařízení CLP). Dvě položky byly odstraněny, mimo jiné byla upravena stávající klasifikace pro bisfenol A a klasifikace pro osm antikoagulačních rodenticidních účinných látek byla aktualizována a revidována.

Celkově se do nové harmonizované klasifikace přidělilo 26 látek nebo skupin látek, které dosud nebyly zařazeny, jako třeba olovo v masivní nebo práškové formě. Tyto změny by měly být platné od 1. března 2018, ale jejich aplikace před tímto datem je samozřejmě možná.

Společnosti musí nové požadavky splňovat od 1. března roku 2018. To také znamená, že stávající klasifikace a registrace REACH by k tomuto datu měla být doplněna o nové informace.

Kromě toho deváté přizpůsobení odstraňuje tabulku 3.2 z přílohy VI nařízení CLP, která obsahuje harmonizovanou klasifikaci a označování podle zrušené směrnice o nebezpečných látkách (DSD). Od 1. června 2017 není již nutná ani pro klasifikaci a označování produktu, též nemusí být uvedena v bezpečnostních listech pro směsi.

Komise rovněž zveřejnila další změnu (kterou se poosmé přizpůsobuje technickému pokroku) připojující nařízení CLP k páté revizí globálně harmonizovaného systému OSN (GHS) o klasifikaci a označování chemických látek. Tato úprava zahrnuje například pozměněná kritéria pro poleptání / podráždění kůže a vážné podráždění / poškození očí. Nová pravidla platí od 1. února 2018, ale je možné, je použít i před tímto datem.

Další informace:

 Zdroj: ECHA

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372