2/2023

Seznam harmonizovaných klasifikací byl aktualizován

| autor: redakce0

Seznam harmonizovaných klasifikací byl aktualizován

Tato změna (deváté přizpůsobení technickému pokroku) reviduje a aktualizuje harmonizovanou klasifikaci pro 47 látek v seznamu harmonizovaných klasifikací (příloha VI nařízení CLP). Dvě položky byly odstraněny, mimo jiné byla upravena stávající klasifikace pro bisfenol A a klasifikace pro osm antikoagulačních rodenticidních účinných látek byla aktualizována a revidována.

Celkově se do nové harmonizované klasifikace přidělilo 26 látek nebo skupin látek, které dosud nebyly zařazeny, jako třeba olovo v masivní nebo práškové formě. Tyto změny by měly být platné od 1. března 2018, ale jejich aplikace před tímto datem je samozřejmě možná.

Společnosti musí nové požadavky splňovat od 1. března roku 2018. To také znamená, že stávající klasifikace a registrace REACH by k tomuto datu měla být doplněna o nové informace.

Kromě toho deváté přizpůsobení odstraňuje tabulku 3.2 z přílohy VI nařízení CLP, která obsahuje harmonizovanou klasifikaci a označování podle zrušené směrnice o nebezpečných látkách (DSD). Od 1. června 2017 není již nutná ani pro klasifikaci a označování produktu, též nemusí být uvedena v bezpečnostních listech pro směsi.

Komise rovněž zveřejnila další změnu (kterou se poosmé přizpůsobuje technickému pokroku) připojující nařízení CLP k páté revizí globálně harmonizovaného systému OSN (GHS) o klasifikaci a označování chemických látek. Tato úprava zahrnuje například pozměněná kritéria pro poleptání / podráždění kůže a vážné podráždění / poškození očí. Nová pravidla platí od 1. února 2018, ale je možné, je použít i před tímto datem.

Další informace:

 Zdroj: ECHA

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP