1/2022

Setkání MŽP s velvyslanci

| autor: Tisková zpráva MŽP0

Setkání MŽP s velvyslanci

Mezi prioritami mimo jiné uvedlo oblast vodního hospodářství, ochrany ovzduší, klimatické změny a infrastrukturních projektů.

Představitelé zahraničních zemí byli informováni o prevenci nedostatku vody a ochraně půdy před erozí. Ministerstvo zde prezentovalo i přírodě blízká opatření a řešení ve prospěch krajiny programu Nová zelená úsporám i informace o celostátních kotlíkových dotacích. Ty by měly plošně ulevit od znečištění způsobeného lokálními topeništi a zlepšit tak celkovou kvalitu ovzduší v ČR.

Velvyslanci byli ujištěni o tom, že Česká republika bude i nadále aktivní v mezinárodních organizacích, kde se podílí na vyjednávání globálních politik spojených s klimatickou změnou či implementaci Cílů udržitelného rozvoje.

Jako příklad úspěšné rezortní organizace představilo MŽP Českou geologickou službu. Ta poskytuje výsledky systematického geologického mapování a průzkumu jak státní správě, tak i zainteresované veřejnosti. Díky zkušeným expertům se Česká geologická služba podílela na mnoha úspěšných projektech po celém světě.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO