1/2024

Setkání MŽP s velvyslanci

| autor: Tisková zpráva MŽP0

Setkání MŽP s velvyslanci

Mezi prioritami mimo jiné uvedlo oblast vodního hospodářství, ochrany ovzduší, klimatické změny a infrastrukturních projektů.

Představitelé zahraničních zemí byli informováni o prevenci nedostatku vody a ochraně půdy před erozí. Ministerstvo zde prezentovalo i přírodě blízká opatření a řešení ve prospěch krajiny programu Nová zelená úsporám i informace o celostátních kotlíkových dotacích. Ty by měly plošně ulevit od znečištění způsobeného lokálními topeništi a zlepšit tak celkovou kvalitu ovzduší v ČR.

Velvyslanci byli ujištěni o tom, že Česká republika bude i nadále aktivní v mezinárodních organizacích, kde se podílí na vyjednávání globálních politik spojených s klimatickou změnou či implementaci Cílů udržitelného rozvoje.

Jako příklad úspěšné rezortní organizace představilo MŽP Českou geologickou službu. Ta poskytuje výsledky systematického geologického mapování a průzkumu jak státní správě, tak i zainteresované veřejnosti. Díky zkušeným expertům se Česká geologická služba podílela na mnoha úspěšných projektech po celém světě.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA