Reklama

15. 2. 2017  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva MŽP

Setkání MŽP s velvyslanci

Dne 13. 2. proběhlo výroční setkání Ministerstva životního prostředí s velvyslanci a vysokými představiteli ambasád ve Staré čistírně odpadních vod v Praze - Bubenči. Ministerstvo životního prostředí prezentovalo své klíčové úspěchy za rok 2016 a výhled na letošní rok.

Mezi prioritami mimo jiné uvedlo oblast vodního hospodářství, ochrany ovzduší, klimatické změny a infrastrukturních projektů.

Představitelé zahraničních zemí byli informováni o prevenci nedostatku vody a ochraně půdy před erozí. Ministerstvo zde prezentovalo i přírodě blízká opatření a řešení ve prospěch krajiny programu Nová zelená úsporám i informace o celostátních kotlíkových dotacích. Ty by měly plošně ulevit od znečištění způsobeného lokálními topeništi a zlepšit tak celkovou kvalitu ovzduší v ČR.

Velvyslanci byli ujištěni o tom, že Česká republika bude i nadále aktivní v mezinárodních organizacích, kde se podílí na vyjednávání globálních politik spojených s klimatickou změnou či implementaci Cílů udržitelného rozvoje.

Jako příklad úspěšné rezortní organizace představilo MŽP Českou geologickou službu. Ta poskytuje výsledky systematického geologického mapování a průzkumu jak státní správě, tak i zainteresované veřejnosti. Díky zkušeným expertům se Česká geologická služba podílela na mnoha úspěšných projektech po celém světě.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372