2/2023

Satelitní pozorování pomáhá chápat souvislosti problémů životního prostředí, říká ředitel EEA Bruyninckx

| autor: TZ MŽP0

Satelitní pozorování pomáhá chápat souvislosti problémů životního prostředí, říká ředitel EEA Bruy

Evropská agentura pro životní prostředí je nejrozsáhlejším informačním zdrojem pro evropskou veřejnost a pro instituce, které se podílejí na přípravě, provádění a vyhodnocování politik v oblasti životního prostředí.

Na EEA je přímo navázána Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí – Eionet, jejímiž členy je 39 evropských zemí[1].

Spolupráce ČR a EEA se datuje od roku 1993. „Česká republika při přípravě a hodnocení politik v oblasti životního prostředí aktivně využívá informace a data EEA.

Významným přínosem aktivit EEA je také přehledné zveřejňování komplexních informací o stavu životního prostředí ve všech zemích zapojených do EEA, které jsou tak dostupné i široké veřejnosti,“ říká náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž.

Jak uvedl výkonný ředitel EEA Hans Bruyninckx během své návštěvy v Praze, činnost EEA je unikátní právě svojí strukturou sítě, ve které jsou zapojeni odborníci ze všech členských států.

V ČR jsou v síti Eionet zastoupeni experti z různých odborných a vědeckých institucí, kteří měli možnost s ředitelem Bruyninckxem diskutovat o současné a budoucí roli EEA v ochraně životního prostředí.

„Největší problém není ve špatném stavu jednotlivých složek životního prostředí, ale v tom, že problémy stále řešíme odděleně.

Například systémové řešení problémů s automobilovou dopravou zahrnuje nejen změnu technologie, ale i změny v tom, jak auta používáme.

Tedy nejen přechod od fosilních paliv k pohonům přátelštějším k životnímu prostředí, ale i třeba sdílení automobilů,“ vysvětlil Bruyninckx, v čem vidí největší omezení ochrany životního prostředí.

EEA hraje také klíčovou roli v evropském programu pro monitoring životního prostředí a bezpečnosti Copernicus.

Její úloha spočívá zejména v monitoringu území, je poskytovatelem jedné ze šesti základních služeb s názvem Copernicus Land Monitoring Service (CLMS).

Služba byla zprovozněna v roce 2012 a zaměřuje se na geografické informace o krajinném pokryvu a jeho změnách ve vztahu například ke stavu vegetace nebo koloběhu vody.

Tyto informace je možné využít v širokém spektru aplikací, jako je územní plánování, lesní hospodářství, vodní hospodářství, zemědělství nebo zajištění potravin.

Data publikovaná v rámci této služby jsou volně k dispozici. EEA je uživatelem satelitních dat programu Copernicus (Sentinel družice) na základě plně otevřené datové politiky.

První družice z rodiny Sentinel byla vypuštěna v roce 2014, nyní je na oběžné dráze již sedm těchto družic určených pro sběr radarových a optických snímků ve vysokém rozlišení, altimetrických dat a monitoringu složení atmosféry.

Služba CLMS je rozdělena do tří komponent: globální, pan-evropská a lokální .

In situ komponenta zajišťuje data ze sítě pozemních měřících zařízení umístěných na souši, ve vzduchu i ve vodním prostředí.

Informace, které pořizují, jsou součástí modelů pro předpověď počasí a současně slouží pro kalibraci a validaci informací z družicových dat.

Právě význam dat z pozemního pozorování byl vybrán pro letošní ročník konference pro národní uživatele dat programu Copernicus, 7. české uživatelské fórum Copernicus: In situ data pro pozorování Země.

Mezinárodní i národní prezentující se shodli k faktu, že data z pozemního pozorování jsou klíčová pro všechny služby Copernicus, neboť právě prostřednictvím kalibrace a validace dat zajišťují účinné a efektivní využívání dat satelitních, tj. dat z kosmické komponenty Copernicus.

Poznámky:
[1] Seznam zemí: https://www.eionet.europa.eu/countries


Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP