Reklama

28. 11. 2019  |  Zpravodajství  |  Zdroj: SAKO Brno

SAKO Brno přispívá ke snižování emisí CO2

Přijetím Kjótského protokolu se jeho signatáři zavázali ke snižování emisí CO2 a k přijetí limitů jeho produkce. I společnost SAKO připravuje několik projektů, kterými chce přispět k úspoře těchto emisí.

Jedním z projektů je optimalizace provozu vzduchového kondenzátoru v zimním období. Vzduchový kondenzátor v provozu zařízení na energetické využívání odpadu (ZEVO) zajišťuje přizpůsobování provozních podmínek při proměnných dodávkách tepla. Je však také náchylný na teploty pod bodem mrazu.

„Našim cílem je provést technologické úpravy umožňující zvýšené dodávky tepla v topném období, kdy je poptávka nejvyšší, a to při minimalizaci rizika zamrznutí koncové části kondenzátoru,“ říká předseda představenstva společnosti SAKO Filip Leder. Provedená opatření navýší výrobu tepla v zimním období až o 20 GJ za hodinu a ročně se tak uspoří emise CO2 ve výši přibližně 2.100 tun.

Tímto opatřením společnost SAKO pozitivně přispěje ke kvalitě ovzduší v Brně. Potřebnou energii, která by jinde musela být vyrobena prostřednictvím zemního plynu, totiž získá zvýšením účinnosti zařízení bez produkce emisí.

Při energetickém využívání směsných komunálních odpadů dochází k šetření primárních zdrojů, což je jeden ze základních principů, které při výrobě tepla využívá zařízení na energetické využívání odpadu SAKO Brno.

„V zimním období je největší spotřeba tepla, které se v Brně vyrábí převážně ze zemního plynu. Jestliže je našim cílem omezování negativních vlivů na životní prostředí, pak se na odpad musíme dívat nejen jako na zdroj materiálových hodnot, ale i jako na nezanedbatelný zdroj energie ze směsného komunálního odpadu, který materiálově využitelný není,“ uzavřel Filip Leder.

 

Foto: wikipedie

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372