2/2022

S odpady bez oprávnění, na špatném místě...A kontroly? Ty firmu nezajímají

| zdroj: ČIŽP0

DSC08577
zdroj: cizp.cz

Společnost A.C.C. s.r.o. předala v období od června do října 2019 téměř 36 tisíc tun stavebního odpadu firmě ZB BUILDING s.r.o., která nedisponovala oprávněním k jeho převzetí. Česká inspekce životního prostředí za to firmě A.C.C. uložila pokutu ve výši 300 tisíc korun, která je v právní moci od 1. srpna 2022. Kromě toho, že firma ZB BUILDING nebyla oprávněna odpady přijímat, skladovala tyto odpady minimálně 11 měsíců na pozemcích, které k tomu nebyly určeny. Následné řízení s firmou ZB BUILDING vyústilo v pokutu 500 tisíc korun, pravomocnou od 8. srpna 2022.

Firma A.C.C. v rámci provozování mobilního zařízení přijímala odpady od stavebních firem a předávala je společnosti ZB BUILDING k uskladnění na pozemcích v pískovně Podlusky u Roudnice nad Labem. Jednalo se o směsi stavebního a demoličního odpadu. Firmy měly mezi sebou uzavřenou smlouvu, kde zhotovitel deklaroval své oprávnění k nakládání s odpady, objednatel si však tuto informaci neověřil.

„Každý je povinen zajistit, zda subjekt, kterému předává odpady, je k jejich převzetí podle zákona o odpadech oprávněn. V případě, že se subjekt oprávněním neprokáže, nesmí mu být odpad předán. Mohlo by pak dojít k neodbornému nakládání s odpady a tím k ohrožení či poškození životního prostředí,“ uvedl ředitel Oblastního inspektorátu Ústí nad Labem Pavel Grund a dodal, že pro ověření oprávnění je možné využít databázi ISOH (informační systém odpadového hospodářství, do které může každý nahlédnout prostřednictvím internetu na stránkách isoh.mzp.cz).

Firma ZB BUILDING navíc neměla povolení ani ke skladování odpadu na předmětných pozemcích. To ostatně inspekci potvrdila také společnost GKR VRTY s.r.o., která firmě ZB BUILDING pozemky pronajala s tím, že zde bude deponovat zeminy z výstavby obchvatu Roudnice nad Labem. Společnost GKR VRTY v listopadu 2019 vypověděla svému nájemci smlouvu a vyzývala jej k odklizení odpadů z pozemků, avšak reakce se nedočkala.

S podobným jednáním se setkali také inspektoři, když opakovaně zvali zástupce firmy ZB BUILDING k účasti na kontrolách. Za to, že firma nevytvořila podmínky k provedení kontroly na pozemcích v Podluskách, jí pak inspekce uložila pokutu ve výši 50 tisíc korun (v právní moci od 21. července 2022). Ani následného řízení, které vyústilo v půlmilionovou pokutu, se žádný zástupce společnosti ZB BUILDING nezúčastnil.

Firma A.C.C. i společnost ZB BUILDING se proti rozhodnutí ČIŽP odvolaly, Ministerstvo životního prostředí však potvrdilo pokuty v jejich plné výši.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF