Reklama

24. 1. 2017  |  Zpravodajství  |  Autor: SOVAK ČR

S následky sucha si nejlépe poradí velká provozní společnost

V roce 2015 jsme na území České republiky zaznamenali výrazné negativní projevy sucha. Na základě rozhodnutí Vlády ČR se zpracovala Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky, která by měla být v nejbližší době předložena ke schválení Vládě ČR.

Vodovody a kanalizace jsou jedním z hlavních oborů, kterého se dotýkají nejen projevy sucha, ale stejně tak i připravované legislativní změny a opatření. V uplynulém roce 2016 Sdružení oboru vodovodů a kanalizací, z.s. (SOVAK ČR) provedl šetření s cílem zmapovat a vyhodnotit zkušenosti jednotlivých provozovatelů a vlastníků vodohospodářské infrastruktury s negativními projevy sucha, a to jak v oblasti zásobování obyvatel pitnou vodou, tak i odvádění a čištění odpadních vod.

Z šetření SOVAK ČR vyplynulo, že provozovatelské i vlastnické společnosti se v roce 2015 ve většině případů potýkali s nepříznivými dopady sucha. K výraznému omezení dodávek surové vody pro výrobu vody pitné ani k zhoršení kvality této vody však nedošlo. 

„Za největší potenciální problém se ukazují mělké, málo vydatné individuální zdroje podzemních vod, které co do stability zajištění dodávek pitné vody pro obyvatelstvo představují jeden z nejméně spolehlivých zdrojů,“ uvedl ředitel SOVAK ČR Ing. Oldřich Vlasák.

%pst%

Jedním z prvotních důsledků negativních projevů sucha je zvýšení spotřeby pitné vody obyvatelstvem, což s částečným omezením zdrojů surové vody může přinášet provozní potíže. Jedním ze základních opatření pro vyrovnávání se s následky sucha je podrobné určení priorit při odběru podzemních a povrchových vod v době nepříznivým klimatických podmínek, kde výroba pitné vody musí být výrazně upřednostněna.

„I z tohoto důvodu SOVAK ČR intenzivně spolupracuje s Ministerstvem zemědělství na přípravě novely vodního zákona, která by po vzoru povodní měla komplexně řešit i následky sucha. SOVAK ČR připravil na základě zkušeností ze zahraničí vzorový plán pro zvládání sucha, který stanovuje jednotlivé kroky a postupy pro minimalizaci negativních následků sucha,“ uvedl předseda představenstva SOVAK ČR Ing. František Barák.

Naprosto zásadní pro překonání nepříznivých následků sucha se pak ukazuje systém propojených vodohospodářských celků, který lépe dokáže čelit případným výpadkům lokálních zdrojů vod. S propojováním vodohospodářských soustav však souvisí řada technických, ale i majetkoprávních problémů. ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372