1/2024

Rok 2024 se blíží. Chce-li starosta vyřešit odpady, nechť se spojí s ostatními

| autor: Pavel Mohrmann0

Rok 2024 se blíží. Chce-li starosta vyřešit odpady, nechť se spojí s ostatními

Nový zákon neexistuje a to odrazuje případné investory vystavět moderní nové technologie na využití KO. Fakt, že nový odpadový zákon není jde na vrub mocné skládkařské lobby, která usiluje o zachování stávajícího materiálového toku, protože nechce přijít o své zisky.

Další a možná ještě větší překážkou pro investora je nejistota kontinuální dodávky odpadu v dostatečném objemu. Svazek obcí Odpady Olomouckého kraje řešení našel. 

Jaké řešení to je, nám v krátkém rozhovoru sdělil náměstek primátorky města Prostějova, Jiří Pospíšil, který je zároveň místopředsedou správní rady tohoto svazku.

Co můžeme o spolku Odpady Olomouckého kraje říci?

Základ spolku vznikl již v roce 2011, kdy třináct měst s rozšířenou působností podepsalo memorandum, v němž se zavázalo k vytvoření systému společného nakládání se zbytkovým směsným komunálním odpadem po primární separaci ze strany občanů. 

Samotný spolek vznikl v roce 2015. V současné době má 150 členů a má pod kontrolou cca 75% odpadů Olomouckého kraje.

Jak může svazek garantovat investorovi odpady dlouhodobě?

Obce jako majitelé odpadů se zavázaly vstupem do spolku, že budou odpad předávat do odpadových center, odkud se bude směsný odpad svážet do budoucího zařízení na likvidaci.

Máte představu, o jakou konkrétní technologii půjde?

Výběr technologie bude součástí výběrového řízení, které připravujeme.

Existují nějaké překážky, které brání realizaci projektu?

Především jsou to překážky legislativní. Všichni vnímáme zdlouhavost a váhavost odpovědných ministerstev učinit kroky k tomu, aby se věci pohnuly kupředu.

Dá se nějak časově predikovat realizace projektu?

Prostě rok 2024 je zlomový, takže musíme vše připravit co nejrychleji, abychom mohli spustit výběrové řízení na investora, který by zařízení na likvidaci odpadu stihl postavit a spustit v daném roce. Vybudování takového zařízení není jednoduché. 

Od vyhlášení výběrového řízení, přes jeho vyhodnocení, následné vypracování projektu, vyřízení všech povolení je otázkou několika let. Náš spolek je s přípravami v celé České republice asi nejdál, ale času nemáme nazbyt. 

Byli jsme považováni za pilotní projekt, ovšem legislativa nám do dnešního dne moc nakloněna nebyla a není.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA