2/2023

RoHS: Vyhlášení 3. novely nařízení vlády ve Sbírce zákonů

| autor: MPO ČR0

RoHS: Vyhlášení 3. novely nařízení vlády ve Sbírce zákonů

Nařízení vlády č. 146/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů bylo vyhlášeno dne 19. června 2019 ve Sbírce zákonů. Návrhem se transponuje 17 směrnic EU; účinnost novely nastává ve třech termínech.

Cíle novely nařízení vlády:

 • zavedení nových výjimek ze zákazu nadlimitního obsahu některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, jmenovitě olova, oxidu olova, kadmia a jeho sloučenin, a to v konkrétních aplikacích a na přesně stanovenou dobu

Účinnost novely nařízení vlády v následujících termínech:

 1. dne 1. července 2019 ve vztahu k výjimkám pro použití:
 2. olova ve skleněných nebo keramických částech některých elektrických a elektronických dílů, (podle směrnice č. 2018/736/EU);
 3. olova v letovacích pájkách pro pájení otvorem v diskoidních a plochých vícevrstvově uspořádaných keramických kondenzátorech, (podle směrnice č. 2018/737/EU;
 4. olova v prvcích ladicích potenciometrů z kovovo-keramických materiálů, (podle směrnice č. 2018/738/EU;
 5. olova jako legujícího prvku v oceli (podle směrnice č. 2018/739/EU);
 6. olova jako legujícího prvku ve slitinách hliníku (podle směrnice č. 2018/740/EU);
 7. olova jako legujícího prvku ve slitinách mědi (podle směrnice č. 2018/741/EU);
 8. olova v pájkách s vysokým bodem tavení (podle směrnice č. 2018/742/EU).
 9. dne 22. července 2019 ve vztahu k výjimce pro použití olova v ložiscích a pouzdrech používaných v nesilničních zařízeních určených k profesionálnímu využití (podle směrnice č. 2019/178/EU).
 10. dne 1. března 2020 ve vztahu k výjimkám pro použití:
 1. olova v dielektrických keramických částech některých kondenzátorů (podle směrnice č. 2019/169/EU);
 2. olova v dielektrických keramických materiálech na bázi PZT pro některé kondenzátory (podle směrnice č. 2019/170/EU);
 3. kadmia a jeho sloučenin v elektrických kontaktech (podle směrnice č. 2019/171/EU);
 4. olova v pájkách pro sestavení stabilního elektrického spojení mezi polovodičovým čipem a nosičem v pouzdrech integrovaných obvodů využívajících technologii „Flip Chip“ (podle směrnice č. 2019/172/EU);
 5. olova a kadmia v tiskových barvách pro aplikaci smaltu na sklo (podle směrnice č. 2019/173/EU);
 6. olova v křišťálovém skle podle směrnice Rady 69/493/EHS (podle směrnice č. 2019/174/EU);
 7. oxidu olova v těsnicí fritě používané ve výrobě okenních montážních celků pro některé laserové trubice (podle směrnice č. 2019/175/EU);
 8. olova v pokovené vrstvě některých diod (podle směrnice č. 2019/176/EU);
 9. olova jakožto aktivátoru ve fluorescenčním prášku výbojek obsahujících luminofory (podle směrnice č. 2019/177/EU)

Transponují se tyto předpisy EU:

1/ směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2018/736 ze dne 27. února 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova ve skleněných nebo keramických částech některých elektrických a elektronických dílů;

2/ směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2018/737 ze dne 27. února 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v letovacích pájkách pro pájení otvorem v diskoidních a plochých vícevrstvově uspořádaných keramických kondenzátorech;

3/ směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2018/738 ze dne 27. února 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v prvcích ladicích potenciometrů z kovovo-keramických materiálů;

4/ směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2018/739 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku v oceli;

5/ směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2018/740 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku ve slitinách hliníku;

6/ směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2018/741 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku ve slitinách mědi;

7/ směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2018/742 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v pájkách s vysokým bodem tavení;

8/ směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2019/169 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v dielektrických keramických částech některých kondenzátorů;

9/ směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2019/170 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v dielektrických keramických materiálech na bázi PZT pro některé kondenzátory;

10/ směrnice 2019/171 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia a jeho sloučenin v elektrických kontaktech;

11/ směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2019/172 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v pájkách pro sestavení stabilního elektrického spojení mezi polovodičovým čipem a nosičem v pouzdrech integrovaných obvodů využívajících technologii „Flip Chip“;

12/ směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2019/173 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova a kadmia v tiskových barvách pro aplikaci smaltu na sklo;

13/ směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2019/174 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v křišťálovém skle podle směrnice Rady 69/493/EHS;

14/ směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2019/175 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití oxidu olova v těsnicí fritě používané ve výrobě okenních montážních celků pro některé laserové trubice;

15/ směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2019/176 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v pokovené vrstvě některých diod;

16/ směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2019/177 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jakožto aktivátoru ve fluorescenčním prášku výbojek obsahujících luminofory;

17/ směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2019/178 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v ložiscích a pouzdrech používaných v nesilničních zařízeních určených k profesionálnímu využití.

Přílohy ke stažení

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP