Časopis

Rekonstrukce vodního díla Morávka

| zdroj: Povodí Odry, státní podnik0

Vodní-dílo-Morávka.jpg
zdroj: wikimedia.org

Nejvýznamnější stavební akcí letošního roku pro státní podnik Povodí Odry je zahájení modernizace vodní nádrže Morávka na řece Morávce v Beskydech za účelem posílení její bezpečnosti za 148 mil. Kč s termínem předpokládaného ukončení na podzim roku 2023.

Vodní nádrž Morávka leží v centrální části Moravskoslezských Beskyd a vznikla přehrazením údolí vodního toku Morávka a Slavíče mezi horskými masivy Travného, Slavíče a Ropice. Nádrž o objemu 12,1 mil. m3 je součástí Vodohospodářské soustavy povodí Odry.

Účelem rekonstrukce vodního díla Morávka je realizovat opatření na vodním díle pro bezpečné převedení extrémních povodní, podle nově zavedených evropských standardů a souvisejícími stavebními úpravami zajistit bezpečný a spolehlivý provoz vodního díla v budoucím období.

Údolní nádrž byla vybudována v letech 1961 až 1967, zejména jako vodárenský zdroj, ke krytí narůstajících požadavků na zajištění pitné vody v regionu. Dalším účelem vodního díla je, kromě nadlepšování průtoků pod přehradou, snížení povodňových průtoků a průběžné energetické využití průtoku vypouštěného pod přehradu.

POD_Banner_web_400x150px_1.gif

Přehradní těleso tvoří homogenní hráz o celkovém objemu 652 000 m3 s návodním těsnicím pláštěm. Podloží hráze je těsněno injekční clonou do hloubky 15 až 70 m.

Přehrada prošla v letech 1997 až 2000 nákladnou rekonstrukcí, kdy byla po několik měsíců vypuštěna. Původní návodní těsnění z asfaltobetonu bylo částečně odfrézováno a nahrazeno geomembránou Sibelon z PVC. V rámci rekonstrukce byla rovněž zřízena nová obtoková štola v pravém svahu o délce 386 m a drenážní štola v levém svahu délky 109 m.

Rekonstrukce se bude týkat převážně úprav železobetonových konstrukcí (zejména přelivu, spadiště, skluzu a zavázání vlnolamu do masivu Travného). Po celou dobu stavebních prací bude bezpečnost přehradní hráze i dodávka vody, ze které se zajišťuje výroba vody pitné na úpravně ve Vyšních Lhotách zajištěna.

Snížení pravého břehu spadiště a zahloubení dna spadiště o cca 0,7m

Morávka 5020_3_BG.jpg
Současný stav spadiště
Morávka 5020_3.jpg
Budoucí stav spadiště

Vytvoření nátoku k pravobřežní zdi spadiště a omezení natékání k pravobřežní zdi spadiště pomocí sekundárního přelivu

Morávka 5034_3_BG.jpg
Současný stav spadiště a přelivu
Morávka 5034_3.jpg
Budoucí stav spadiště a přelivu

Kompletní odstranění stávajícího a vybudování nového skluzu, vč. navýšené jeho levé zdi

Morávka 5152_BG.jpg
Současný stav skluzu
Morávka 5152_3.jpg
Budoucí stav skluzu

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat