1/2024

Reakce MŽP na vyjádření opozičních politiků v České televizi

| autor: Tisková zpráva MŽP0

Reakce MŽP na vyjádření opozičních politiků v České televizi

Zpoždění při schvalování všech operačních programů jde totiž zcela jednoznačně na vrub předchozím vládám (s účastí ODS i TOP 09), to že nezajistily schválení operačních programů ještě před zahájením programového období 2014–2020 nemůže být dáváno na vinu stávající vládní reprezentaci.

OPŽP pro období 2014–2020 byl schválen 30. 4. 2015, po ročním intenzivním jednání nového vedení MŽP s Evropskou komisí, a byl tak mezi prvními operačními programy. MŽP ještě před schválením programu ze strany Evropské komise zveřejňovalo avíza chystaných výzev a měsíc a půl po schválení programu již první ostré výzvy vypsalo a zahájilo vlastní realizaci programu.

OPŽP patří k těm programům, které se dokázaly vypořádat s pozdním schválením ze strany Evropské komise, a v žádném případě jeho aktuální „nízké“ čerpání neohrožuje prostředky přidělené do tohoto programu.

Naopak, zcela bez problémů plní kritéria vázající se k roku 2018, kdy musí být naplněny dané finanční a věcné parametry. I proto byly právě do OPŽP realokovány finanční prostředky ve výši 2 mld. Kč z Operačního programu Doprava.

Zároveň je nutné si uvědomit, že vlastní čerpání (uvolňování prostředků na účty příjemcům dotací) probíhá až teprve poté, co proběhne výběrové řízení na dodavatele staveb a technologií, uzavře se smlouva o dílo a je zahájena realizace stavby či dodávky. Teprve na základě vystavených faktur jsou propláceny finanční prostředky na účty příjemců.

V neposlední řadě musíme připomenout, že vinou předchozích vlád přišla Česká republika v OPŽP 2007–2013 v roce 2013 o 7,5 mld. Kč, které už nenávratně propadly. Byl to právě nový management na MŽP a SFŽP ČR, který převzal v roce 2014 z pohledu čerpání tento nejhorší operační program s další hrozící ztrátou ve výši 18 mld. Kč, který ale dokázal realizovanými opatřeními vyčerpat za tyto dva roky téměř 70 mld. Kč a hrozící ztrátu tak zcela eliminovat.

To že rychlost čerpání v žádném případě nebyla na úkor kvality, potvrzují mj. všechny doposud proběhlé audity, jak ze strany Evropské komise, tak ze strany Evropského účetního dvora, které se právě na dočerpávání v období 2014–2015 zaměřily. Ve světle těchto skutečností jsou kritická slova opozičních politiků, s jejich politickou odpovědností za ztrátu 7,5 mld. Kč v roce 2013, zcela mimo realitu.

Fakta ke stavu administrace OPŽP 2014–2020 ke dni 15. 8. 2016 jsou následující: 

V rámci ukončených kolových výzev a aktuálně probíhajících průběžných výzev (33) s alokací 24,5 mld. Kč, bylo registrováno celkem 2591 projektů s dotací EU ve výši 24 mld. Kč, a z tohoto počtu: 

Projekty v realizaci s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace (RoPD) – celkem 20 s dotací EU 3,077 mld. Kč - těmto projektům jsou a mohou být vypláceny finanční prostředky.

Žádosti schválené výběrovou komisí – celkem 717 akcí s dotací EU ve výši 10,1 mld. Kč - tito příjemci realizují výběrová řízení na dodavatele, po uzavření smlouvy o dílo jim bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, na základě kterého jim mohou být vypláceny první prostředky.

Žádosti schválené výběrovou komisí a zařazené do zásobníku mezi náhradní projekty – celkem 92 žádostí s dotací EU ve výši 1,86 mld. Kč. Zaregistrované žádosti s probíhající kontrolou formálních náležitostí, přijatelnosti a v hodnocení – celkem 975 žádostí s dotací EU 5,4 mld. Kč. Vyplaceno na účty příjemců podpory bylo 1,2 mld. Kč.

Aktuálně máme otevřeno pro příjem žádostí celkem 8 výzev s alokací 3,36 mld. Kč. Do konce letošního roku plánujeme vyhlásit dalších 14 výzev s alokací 9,9 mld. Kč dotace EU.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA