1/2024

Rada vlády zvolila členku předsednictva TA ČR a předsedu Komise pro problematiku klimatu

| zdroj: vlada.cz0

Rada vlády zvolila členku předsednictva TA ČR a předsedu Komise pro problematiku klimatu

Radní v úvodu zasedání navrhli tajnou volbou a doporučili vládě jmenovat novou členku předsednictva TAČR. Je jí Ing. Bc. Kamila Vávrová, Ph.D., jež působí ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Kamila Vávrová nastoupí na uvolněné místo po Ing. Pavlu Komárkovi, CSc., kterému skončí zákonné funkční období. 

„Ze sedmi kandidátů na tuto důležitou koncepční pozici byla zvolena vědkyně, která řeší a koordinuje řadu projektů aplikovaného výzkumu v Česku i v zahraničí. Jako dlouholetá členka Výzkumné rady TAČR bude jistě významnou posilou,“ sdělil k výsledku první místopředseda RVVI Petr Dvořák.

V následující volbě na pozici předsedy Komise pro problematiku klimatu byl z řad členů RVVI poté, co ukončil své funkční období profesor Tomáš Jungwirth, navržen prof. MUDr. Jan Lata, CSc. Jan Lata je profesorem vnitřního lékařství, od roku 2015 zastává funkci rektora Ostravské univerzity. Klimatická komise byla ustavena v září 2019 a jako jeden z poradních orgánů Rady poskytuje odbornou expertízu k otázkám klimatických změn. Dopady klimatických změn na zdraví člověka jsou zřejmé, a proto byl navržen a zvolen lékař.

Obsáhlým bodem jednání byla agenda Implementace Metodiky 2017+. V souladu s přijatou novelou zákona 130/2002 Sb. dochází k fundamentální změně statutu a jednacího řádu Komise pro hodnocení výsledků, dále přejmenované na Komisi pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů účelové podpory.

Zevrubná diskuse byla vedena ve snaze více akcentovat hodnocení aplikovaného výzkumu – návazně na zahájení komplexního robustního hodnocení vysokých škol. Ve spolupráci MŠMT s Radou proběhne diskusní seminář k hodnocení špičkového aplikovaného výzkumu.

Členové RVVI byli dále informováni o výsledcích jednání se zástupci rozpočtových kapitol o návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2021–2023 s výhledem do roku 2027. Rada uložila předsednictvu svolat pracovní setkání svých členů s cílem podrobně návrh rozpočtu projednat.

V souvislosti se zaváděním Metodiky 2017+ přijala Rada informaci o nabytí účinnosti tzv. technické novely zákona o podpoře výzkumu k termínu 12. 3. 2020. Uvedení zákona č. 50/2020 Sb. do praxe, kterým je novelizován zákon č. 130/2002 Sb., fakticky naplňuje implementační plán Inovační strategie ČR do roku 2030 coby jednoho z klíčových dokumentů v oblasti veřejných politik, právě v segmentu vědy a výzkumu. Po déle než 10 letech jednání, legislativních prací a návrhů tak dochází k legislativnímu pokrytí zásadní změny ve způsobu hodnocení výzkumu, vývoje a inovací.

Cílem novely bylo provedení dílčích změn zákona a sjednocení terminologie. Důraz je nyní položen na skutečně komplexní hodnocení výzkumných organizací v souladu s dobrou zahraniční praxí, včetně kvality vědeckých výsledků, při současném zachování jejich bibliometrické analýzy. 

„Domnívám se, že počínaje 12. březnem bude ukončen dlouholetý zápas o změnu ve způsobu hodnocení, nahlížení i motivace ve výzkumu a že dobré výsledky těchto změn bude možné vidět v následujících letech i desetiletích. Věříme, že tato cesta představuje pro vědu a výzkum správný směr,“ zdůraznil po jednání místopředseda RVVI Pavel Baran.

Novelou je zároveň garantována a zaručena potřebná flexibilita parametrů hodnocení, tato změna otevírá dostatečný prostor pro rozvoj metodiky. Současně je vytvořen stabilní právní rámec pro respektování pravidelného a kvalitního procesu hodnocení vědy a výzkumu.

Foto: vlada.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA