2/2023

Rada schválila poskytnutí „Kotlíkových dotací“

| autor: Tisková zpráva HM Praha0

Rada schválila poskytnutí „Kotlíkových dotací“

„Celkem jsme v tomto programu podpořili již 174 občanů celkovou částkou 20 590 398,01 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že jsou domácnosti po dopravě druhým nejvýznamnějším zdrojem emisí škodlivin v Praze, jsem ráda, že se počet občanů používajících neekologické kotle na uhlí daří snižovat,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Vyhlášený program poskytuje podporu fyzickým osobám z Fondu soudržnosti Evropské unie prostřednictvím dotačního titulu Operační program Životní prostředí. Hlavnímu městu Praze byly Ministerstvem životního prostředí přiděleny finanční prostředky ve výši 23 700 000 Kč.

Uznatelné náklady na jednotlivé projekty jsou do výše 150 000 Kč včetně DPH. Z nich je pak vypočtena konkrétní výše dotace v závislosti na typu nově instalovaného tepelného zdroje.

Na instalaci kotle na kombinaci paliv uhlí/biomasa s automatickým přikládáním anebo plynového kotle obdrží žadatel 80% z uznatelných nákladů a na instalaci kotle výhradně na biomasu s automatickým přikládáním nebo tepelného čerpadla obdrží žadatel 85 % z uznatelných nákladů.

S jednotlivými žadateli budou uzavřeny veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace a příslušné finanční částky jim budou převedeny na jejich bankovní účty.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE