2/2023

Půlmilionovou pokutu dostala firma za porušení integrovaného povolení

| zdroj: ČIŽP0

zari2020-2.jpg
zdroj: cizp.cz

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. se sídlem v Sokolově provozovala zařízení „Zpracovatelská část Vřesová“ v rozporu se závaznými podmínkami integrovaného povolení vydaného Krajským úřadem Karlovarského kraje. Za jeho porušení uložili inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Karlových Varech firmě pokutu 500 tisíc korun. Ta nabyla 27. července 2020 právní moci.

V důsledku mimořádné události z února 2019, kdy došlo k úniku fenolové vody s obsahem dehtu do povrchových vod, porušila firma závazné podmínky platného integrovaného povolení na úseku ochrany vod a nakládání se závadnými látkami.

Nebezpečné závadné látky unikly z jímky do dešťové kanalizace, následně do dočišťovací nádrže a dále do povrchových vod. Vzorkováním bylo prokázáno překročení maximálních hodnot koncentrací. Touto mimořádnou událostí byla několik dní ovlivněna jakost povrchových vod Chodovského potoka. Zároveň došlo také k porušení závazné podmínky týkající se Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků.

Vyhodnocením analýz mimořádného vzorkování vod a z průběhu celé události došli inspektoři k závěru, že událost zcela naplňuje definici havárie na vodách. Tou se podle vodního zákona rozumí mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových vod nebo podzemních vod.

„Provozovatel zařízení musí veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují a dopravují závadné látky, udržovat a provozovat v takovém stavu, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do podzemních a povrchových vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.

K porušení této podmínky došlo tím, že provozovatel neudržoval zařízení, respektive průmyslovou a dešťovou kanalizaci v takovém stavu, aby k úniku nedošlo. Do kanalizačních systémů se odpadní vody s obsahem závadné látky dostaly z jímky, kam byly tyto vody přečerpávány provozovatelem ze záchytné jímky plynojemu, do níž přetekly v důsledku technické závady,“ řekl Pavel Grund, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP