2/2023

Průmysl vyzývá k posílení globální konkurenceschopnosti

| zdroj: SP ČR0

rafael-juarez-hTUdXgbhd3o-unsplash
zdroj: unsplash.com

Šest průmyslových svazů ze střední a východní Evropy (Central and Eastern European Initiative - CEEI) publikovalo Manifest pro EU na roky 2024-2029. Společně připravený dokument se zabývá výzvami, které přinesly nedávné krize včetně pandemie covid-19 a ruské invaze na Ukrajinu.

Publikace společných priorit s našimi partnery v regionu doplňuje další aktivity Svazu před nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu. S partnerskými svazy z Rakouska, Slovenska, Slovinska, Maďarska a Chorvatska jsme se shodli na potřebě koordinovaného postupu na podporu globální konkurenceschopnosti, otevřené strategické autonomie, ekologického a digitálního přechodu a rozvoje vysoce kvalifikované pracovní síly.

Manifest vyzývá ke snížení regulační zátěže, účinným opatřením na ochranu obchodu, posílení konkurenceschopnosti a řešení nedostatku pracovních sil prostřednictvím inovativního vzdělávání a rekvalifikace. Podepsané svazy se zavazují podporovat právní stát a sociální dialog, aby zajistily prosperující ekonomiky a kvalitu života v Evropě.

Zaostřeno na obchodní politiku a dohodu s blokem Mercosur

Obchodní politika EU by měla být asertivní a doplňovat cíle svých členských států. Pokud jde o dohody o volném obchodu, jejich ustanovení by měla směřovat k diverzifikaci dodavatelů a podporovat vzájemně výhodná partnerství se třetími zeměmi a zároveň vyvažovat geopolitické aspekty a ekonomické zájmy. Je nezbytné upřednostnit vyjednávání a provádění obchodních dohod (Free Trade Agreement - FTA) s klíčovými regiony, jako jsou Mercosur, Chile, Mexiko, Austrálie, Indie a ASEAN. Klíčovým zaměřením je také vyvažování vztahů s hlavními ekonomikami, zejména s USA a Čínou, s cílem snížit obchodní náklady a zachovat vyvážené vzájemné vztahy. 

Svaz průmyslu dlouhodobě propaguje dohody a volném obchodu s vybranými obchodními partnery a podobnou pozici zastává také MPO ČR, se kterým v této oblasti dlouhodobě a úspěšně spolupracujeme např. při vytváření národních rámcových pozic apod. Mezi naše priority stávajícího unijního cyklu jednoznačně patří uzavření dohody s blokem Jižní Ameriky Mercosur ("Mercosur" znamená "trh Jihu") a označuje země Argentinu, Brazílii, Paraguay a Uruguay. Cílem dohody je snížit vzájemná cla a další obchodní překážky, a tím zvýšit hospodářský růst, jistotu pracovních míst a prosperitu na obou trzích. Další důležitou součástí je závazek k dodržování vysokých standardů v oblasti práce a ochrany životního prostředí.

Uzavření dohody by přineslo řadu pozitiv, jako jsou diverzifikace obchodních partnerství, snížení závislosti na Rusku a Číně a lepší přístup k surovinám důležitým pro udržitelné technologie. Co se týče ochrany klimatu, dohoda klade důraz na efektivní plnění cílů Pařížské dohody a zavazuje k boji proti ilegálnímu odlesňování a podpoře biodiverzity. Tato plnění vyvracejí běžné mýty o negativním dopadu dohody na klima a standardy.

​Z nedávné kampaně partnerského rakouského svazu Industriellenvereinigung (IV) ohledně těchto nepravdivých informací můžeme vypíchnout např. vyvrácení často opakovaných mýtů proti volnému obchodu obecně typu "dohoda poškozuje klima"  či to, že "dohoda zaplavuje domácí trh levným masem a sójou" nebo "vykořisťuje pracovní sílu". Pozitivní dopady na hospodářství ČR, posílení exportu a trh práce máme také zmapovány a jsou k dispozici. 

Náš manifest vychází v době, kdy se vyjednávání FTA s Mercosur zadrhly z důvodu protekcionistického přístupu nejmenovaného frankofonního státu v jihozápadní Evropě. Doufáme, že bude učiněno pokroku ve vyjednávání i navzdory těmto krokům a k podpisu dohody dojde co nejdříve.

Další aktivity Svazu před volbami do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se rychle blíží. Priority českého průmyslu pro evropské instituce na období 2024-29 představil již loni prezident Jan Rafaj v Bruselu vysoce postaveným úředníkům v EU, viceprezidentka Milena Jabůrková je prezentovala jsme na pravidelném setkání CEBRE s českými europoslanci. Svaz patří také mezi nejaktivnější členy iniciativy Europe Unlocked, neformální koalice 17 podnikatelských svazů napříč Evropou, což jsme potvrdili úspěšnou organizací první akce Europe Unlocked v Praze k posílení konkurenceschopnosti EU, které se v reprezentativních prostorách Lichtenštejnského paláce na pražské Kampě se zúčastnili nejvýznamnější zástupci českého a švédského byznysu, představitelé české a švédské vlády a řada významných hostů. Své priority a komunikační kampaň připravuje také konfederace evropského podnikání BusinessEurope, které je Svaz členem. O našich dalších aktivitách budeme i nadále informovat. 

Kompletní text manifestu je k dispozici ke stažení zde. Dokument bude rozeslán na národní úrovni a také jej budeme sdílet při dalších jednáních s úředníky v Bruselu a dalšími. 

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP