2/2023

Průmysl a česká sicence centra spojují síly

| zdroj: SP ČR0

DSC_9410.jpg
zdroj: spcr.cz

Memorandum o spolupráci podepsali v ostravském Světě techniky představitelé Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a České asociace science center (ČASC). Spolupráce by měla na jedné straně přinést větší zapojení science center do popularizace výsledků současného českého průmyslu, na druhé straně zapojí inovativní firmy do neustálé obměny zábavného interaktivního vzdělávání ve science centrech.

„Budeme společně usilovat o to, aby se pozitivní image science center rozšiřovalo i mezi průmyslovými podniky, a aby vznikaly další společné, vzájemně užitečné, vzdělávací iniciativy, akce a aktivity, které by oslovovaly a inspirovaly širokou veřejnost. Chceme, aby stoupalo povědomí nejen o existenci samotných science center, ale i o vysoké kvalitě výsledků českého průmyslu,“ uvedl Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Krize způsobená koronavirem ukázala nutnost hledat nové způsoby vzdělávání a uplatňovat moderní trendy ve výuce. Propojení vzdělávací a podnikatelské sféry se ukazuje jako velmi potřebné a užitečné. Podpisem Memoranda o spolupráci dávají obě strany najevo svůj zájem spolupracovat v oblasti vzdělávání ještě intenzivněji než doposud.

Svaz průmyslu a dopravy ČR a České asociace science center již dlouhodobě spolupracují a organizují populární akce s názvem „Živá knihovna povolání“. Jejich cílem je ukázat žákům posledních ročníků základních škol, v jakých žádaných oborech, zejména technických a přírodovědných, se mohou uplatnit. Jednotlivé profese přitom představují přímo profesionálové z praxe.

Až do pandemie koronaviru byly Živé knihovny povolání vždy velké akce, které se žáci i firmy účastnili osobně. Poslední z úspěšných akcí se uskutečnila online v ostravském Světě techniky. Jednotlivé profese představily podniky žákům prostřednictvím videoprezentací.

Na základě dosavadní spolupráce mezi členy ČASC a Svazu průmyslu a dopravy nyní vyvstala potřeba vztahy obou stran posunout na vyšší, formálnější úroveň a otevřít prostor další a mnohem širší spolupráci mezi jednotlivými science centry a firemní sférou.

„Science centra jako instituce neformálního vzdělávání mohou jedinečným a originálním způsobem pomoci popularizovat výsledky vědy, představovat široké veřejnosti úspěchy českého průmyslu, ojedinělé aplikace či moderní technologie.

Nabízí prostor nejen pro diskuzi, ale i pro realizaci konkrétních akcí a aktivit podporující zájem veřejnosti o české inovace, na které můžeme být hrdi pro jejich jedinečnost a originalitu nejen v rámci Česka, ale i pro jejich úspěšnost v celoevropském nebo dokonce celosvětovém měřítku. Jsem ráda, že mohu být u zrodu této iniciativy a věřím, že následující období ukáže, jak užitečné toto propojení může být,“ řekla Ivana Češková, ředitelka ČASC.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP