2/2023

Provozem automatizovaných a autonomních vozidel se bude zabývat nově zřízená Etická komise

| autor: MD ČR0

Provozem automatizovaných a autonomních vozidel se bude zabývat nově zřízená Etická komise

Jejím cílem je komplexně posoudit otázky etiky a s ní související témata v oblasti automatizovaných a autonomním vozidel v ČR. Předsedou komise je PhDr. David Černý, Ph.D., dalších dvanáct členů tvoří přední odborníci v oblasti etiky, práva, společenských věd, umělé inteligence či technických oborů.

Hlavními oblastmi, kterými se bude Etická komise zabývat, jsou například interakce člověka a stroje, problematika chování umělé inteligence v případě nehod, dostupnost a bezpečnost sdílených dat či otázka odpovědnosti za použitý software a infrastrukturu v podmínkách ČR. 

Do konce roku 2020 pak Etická komise zpracuje doporučení a návrhy opatření, která povedou k bezproblémové implementaci autonomních vozidel do běžného provozu. Například velmi důležitým a diskutovaným tématem je interakce silničních a drážních vozidel. Odborné závěry komise tak budou postihovat nejen výlučně oblast silniční dopravy, ale i dalších druhů dopravy a budou tak Ministerstvem dopravy využitelné v širším kontextu.

Oblast etiky je nedílnou součástí tématu autonomního řízení, které má potenciál pozitivně přispět k bezpečnosti a dostupnosti dopravy. Zřízení Etické komise je v souladu se strategickými materiály, jako je Národní strategie umělé inteligence v České republice či Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice.

Téma etiky je také řešeno na evropské úrovni - etika umělé inteligence a autonomního řízení bude jedním ze tří stěžejních bodů setkání, které za účasti ministrů členských států EU a zástupců Evropské komise proběhne na podzim tohoto roku. 

Předseda:

PhDr. David Černý, Ph.D. – Filosofický ústav AV ČR

Místopředseda:

Mgr. et Mgr. Petr Zámečník – Centrum dopravního výzkumu

Členové:

Mgr. Monika Mareková, M.Jur. (Oxon) – CMS
JUDr. Adam Doležal, LL.M. – Ústav státu a práva AV ČR
doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M. – Ústav státu a práva AV ČR
Ing. Martin Hron – TÜV SÜD Czech
PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D. – Filosofický ústav AV ČR
Mgr. Juraj Hvorecký Ph.D. – Filosofický ústav AV ČR
Ing. Tomáš Ječný – Škoda Auto
Ing. Václav Jirovský, Ph.D. – Fakulta dopravní, ČVUT v Praze
Daniel D. Novotný, Ph.D. – Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ing. et Ing. Václav Uhlíř – Fakulta informačních technologií VUT
prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. – Ústav informatiky AV ČR

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP