2/2023

Protipovodňová ochrana Olomouce ve finále environmentální soutěže

| autor: Povodí Moravy0

Protipovodňová ochrana Olomouce ve finále environmentální soutěže

Společný projekt Povodí Moravy, s. p. a Olomouce tvoří nejen důležitou součást systému ochrany města před povodněmi, ale umožňuje rozliv vody při přívalových deštích, ochlazuje místní mikroklima a spolu s okolní přírodou přispívá k tomu, že se kdysi nepřístupná řeka Morava stala oblíbeným místem pro rekreaci.

Z pětadvaceti přihlášených projektů z celé republiky porota složená z klimatologů a ekologů vybrala finalisty veřejného hlasování o cenu sympatie. V 1. kole soutěže uspěl a s tím zároveň postupuje do finále projekt zrealizovaný ve spolupráci s Olomoucí. 

Je jím nová podoba řeky Moravy, kterou Povodí Moravy, s. p. v Olomouci realizovalo v rámci tzv. II. A etapy komplexu protipovodňové ochrany Olomouce. Ta zahrnuje v rámci budování protipovodňové ochrany města úsek od soutoku Moravy s Mlýnským potokem nad ulicí Velkomoravská až k železničnímu mostu na Nových Sadech.

„Toto přírodě blízké protipovodňové opatření řeší nejen fenomén povodní, ale má i pozitivní dopady na život kolem řeky v období sucha. Vznik nového koryta vodního toku umožňuje neškodné převedení velkých vod. 

Snížení berem a jejich přiblížení k hladině spodní vody navíc vytváří lepší podmínky pro trvalou vegetaci s příznivými účinky na okolí. Samotným snížením berem se četnost jejich zaplavování zvýšila,“ popisuje přínos vybudovaného patření generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

%pst%

Samotná realizace II. A etapy protipovodňové ochrany Olomouce se týká 1,44 km dlouhého úseku Moravy a probíhala v letech 2012 a 2013. Opatření tvoří úprava koryta řeky Moravy, která byla zpracována v rámci komplexního projektu obnovy retenční kapacity údolní nivy dolního toku řeky Moravy. 

Zvýšení kapacity koryta z průtoku 384 m3/s na 650 m3/s zajistila především v městských částech Nové Sady a Nový Svět. Realizací došlo k navýšení dosavadních hrází, vybudování nových hrází a zdí a snížení levobřežní nábřežní hrany nad kojeneckým ústavem, která v případě potřeby umožní nátok do volného rozlivového území. 

Snížení původní bermy pod ulicí Velkomoravská vedlo ke vzniku paralelního koryta a 350 m dlouhého zeleného ostrova. Vzhledem k tomu, že byla řešena celá poříční krajina a jejími součástmi se staly i nové výsadby stromů toto opatření částečně snižuje efekt tepelného ostrova

***

Podpořte projekt Povodí Moravy, s. p. v rámci veřejného hlasování od 7. srpna do 25. září na www.adapterraawards.cz/Hlasovani

Přitom se můžete seznámit s tím, jaká další zajímavá řešení jiná města, firmy či jednotlivci nabízejí. Smyslem soutěže je totiž podpořit a zviditelnit opatření, která čelí stále extrémnějším změnám počasí a představit již odzkoušené a kvalitní projekty.

Vítěz veřejného hlasování bude spolu s vítězi, o kterých rozhoduje odborná porota, vyhlášen 4. listopadu na odborné konferenci v Praze. Finálové projekty získají místo v inspirační databázi Adapterra.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP