4/2022

Projekty z oblasti výzkumu, vývoje, inovací a digitalizace získají 650 milionů korun

| autor: redakce| zdroj: MPO0

technology-g83ab63314_640
zdroj: pixabay

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyčlenilo z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) až 650 milionů Kč, které pomohou zejména malým a středním podnikům s projekty z oblasti výzkumu, vývoje, inovací a digitalizace.

Poté, co jsme v roce 2022 vyhlásili výzvy na podporu výzkumu, vývoje a inovací ve firmách, letos cílíme na podpory, které jsou zaměřené na intenzivnější rozvoj a posilování spolupráce mezi výzkumnou sférou a podniky,“ říká ministr průmyslu a obchodu.

Druhá výzva Inovační vouchery navazuje na první program z OP PIK. Žádosti o podporu je možné podávat od 1. února 2023 do 1. února 2024. Pro malé a střední podniky je připraveno až 150 milionů korun, čerpat lze 50 tis. Kč. až milion. Cílem výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

"Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, a to zejména tím, že napomůže inovaci produktu, procesu anebo služby," domnívá se MPO.

Spolupráce – klastry je první výzvou, která podpoří projekty kolektivního výzkumu a sdílené infrastruktury pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a na rozvoj inovačního klastru. Záměrem je dále přispět k vytváření vazeb mezi podniky, výzkumnými organizacemi, technologickými centry, digitálními inovačnímu huby a dalšími podpůrnými organizacemi.

Podporované aktivity:

  • Kolektivní výzkum: Výzkumné a vývojové aktivity odpovídající inovačním potřebám malých a středních podniků daného průmyslového odvětví nebo specifické technologické oblasti v rámci klastru.
  • Sdílená infrastruktura :Založení /rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací s cílem zvýšení výzkumné a inovační kapacity MSP pro zavádění nových inovativních řešení a pokročilých technologií.
  • Rozvoj inovačního klastru: Aktivity zaměřené na zvýšení kapacit a znalostí klastrové organizace, které povedou ke zlepšení a rozšíření specializovaných podpůrných služeb pro malé a střední podniky.

Podporu mohou získat malé a střední podniky, pro které je vyčleněno až 250 milionů korun. Žádosti o podporu bude možné podávat od 23. ledna 2023 do 21. dubna 2023.

I. výzva Partnerství znalostního transferu podpoří partnerství mezi malým, středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, ke kterým podnik nemá přístup. Přenos bude realizován za účasti tzv. Asistenta znalostního transferu, kterým je absolvent magisterského nebo doktorského studia a který bude vybrán na základě výběrového řízení. Podpořeny budou následující aktivity:

  • zavádění pokročilých technologií v podniku;
  • vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb včetně designu;
  • zlepšení výrobních a/nebo podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace.

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 27. ledna 2023 do 28. dubna 2023. Pro žadatele je připraveno 150 milionů korun.

Výše podpory: 1 mil. – 8 mil. Kč

Míra podpory:

  • 70 % - malý podnik,
  • 70 % - střední podnik,
  • 85 % - výzkumná organizace

První výzva Technologické platformy se zaměřuje na strategie, které podnikům umožní reagovat na společné výzvy, potřeby a požadavky spojené s přechodem na digitální a zelené technologie v průmyslu. "Prioritou je tak přispět k urychlení digitální a zelené transformace a zavádění pokročilých technologií v podnicích," doplňuje MPO.

Výzva je určena pro sdružení podnikatelů a výzkumných organizací. V rámci této výzvy je nachystáno až 100 milionů korun. Výše podpory se pohybuje od 500 tis. do 5 mil. Kč s 75% mírou. Podání žádostí o podporu je možné od 23. ledna 2023 do 14. dubna 2023.

Ministerstvo také upozorňuje, že zájemci o podporu se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace (API), která je zprostředkujícím subjektem OP TAK. Agentura pomáhá žadatelům s přípravou žádostí o dotaci a s administrací vlastního projektu. Zastoupení má ve všech regionech republiky.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM