1/2024

Projekt na podporu EMAS v České republice

| autor: CENIA0

Projekt na podporu EMAS v České republice

ENHANCE- EMAS as a Nest to Help And Nurture the Circular Economy  EMAS, Eco Management and Audit Scheme, je jedním z dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí, který byl zaveden Evropskou unií z důvodu zjišťování a sledování vlivu činností firem na životní prostředí.

Jeho účelem je motivovat organizace a firmy k ekologizaci provozu a zlepšování environmentální výkonnosti nad rámec legislativních požadavků. Základním principem EMAS je sledování, řízení a postupné snižování dopadů činností organizace na životní prostředí a zveřejňování informací formou environmentálních prohlášení.

Důvodem pro zahájení projektu je malý počet registrovaných organizací, nedostatečná reakce a podpora trhu, nedostatek podpory ze strany veřejných orgánů a také nízké povědomí veřejnosti o tomto dobrovolném nástroji ochrany životního prostředí.

Hlavní cíle projektu ENHANCE jsou zaměřeny na podporu a zvýšení počtu registrací v programu EMAS prostřednictvím výměny osvědčených postupů regionálních politik EU a integrace EMAS do klíčových strategických dokumentů. Vytvořením chybějící komunikační platformy a přenosem a následnou aplikací „best practices“ se usnadní zavádění EMAS.

Jedinečnost projektu pak spočívá především v přímém zapojení  všech zainteresovaných stran, kterými jsou kromě podniků registrovaných v EMAS, profesní sdružení a oborové organizace, ověřovatelé EMAS a orgány veřejné správy, které mají dohled nad realizací programu EMAS v ČR.

Projekt rovněž usiluje o zvýšení povědomí veřejnosti o EMAS a reaguje na současné trendy v preferencích spotřebitelů, kteří stále více vyžadují informace o environmentální výkonnosti organizace.

Aktuálně je projekt ENHANCE ve fázi analýzy nástrojů na podporu EMAS a zjištění způsobu  jejich ukotvení v národních politikách všech zapojených států. Mapováním přístupů a postojů zainteresovaných stran je postupně vytvářena znalostní báze, která bude využita k  identifikaci využitelnosti různých koncepcí, a formulaci požadavků na podobu a definování klíčových postupů pro dané regiony i pro celou EU.

V druhé fázi projektu bude sestaven návrh účinné politiky v oblasti EMAS a způsob koordinace a komunikace na úrovni jednotlivých regionů i EU. Hlavním výstupem bude vytvoření Národního akčního plánu pro EMAS včetně základních programových dokumentů, struktury jeho řízení, plánů aktivit a zdrojů pro jeho realizaci.

Projekt je financován z programu Interreg Europe a spolufinancován ze státního rozpočtu ČR. 

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP