1/2024

Projekt 2. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM 2) zahájen

| autor: Zpráva CENIE, české informační agentury životního prostředí0

Projekt 2. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM 2) zahájen

Výstupem bude celostátní databáze, v níž bude mít každé místo, resp. lokalita, svůj záznam, který bude obsahovat informace o dané lokalitě a její hodnocení z hlediska charakteru dalšího postupu a naléhavosti řešení podle toho, jaké riziko představuje lokalita pro lidské zdraví a životní prostředí.

Projekt spolufinancovaný z Fondu soudržnosti EU byl v prosinci 2017 zaregistrován v programu 11531 – Operační program životní prostředí 2014-2020 pod registračním číslem CZ.05.3.24/0.0/0.0/17_077/0005853.

Projektové práce byly zahájeny 2. 1. 2018. Projekt bude ukončen odevzdáním naplněné databáze a hodnotících zpráv k 31. 12. 2021.

V rámci projektu proběhnou tyto klíčové aktivity:

1.Projektová úloha 1 - Management projektu (realizace formou ON nákladů CENIA)

CENIA jako žadatel o podporu a řešitel projektu zajistí funkci projektového manažera s agendami operativního řízení projektu, přípravy zadávací dokumentace a organizace výběrových řízení, managementu termínů atd.

2.Projektová úloha 2 - Podpora inventarizace metodami DPZ a mapovými službami (realizace formou ON CENIA)

3.Projektová úloha 3 - Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst (plošná inventarizace) Dodavatel 1.

4.Projektová úloha 4 - Služby administrátora inventarizace zajistí dodavatel 2. Výkon funkce administrátora pro inventarizační akci (NIKM) podle pokynů a metodiky OEREŠ MŽP platných pro SEKM.

5.Projektová úloha 5 - Služby externí kontroly zajistí dodavatel 3. Průběžná inspekce souladu prací s metodikou, konkrétní auditní a kontrolní činnost, vč. kontrol faktur a oponentur výstupů.

Realizací projektu dojde ke zvýšení připravenosti sanací starých ekologických zátěží. Poznáním stavu znečištění životního prostředí prostřednictvím důkladného zmapování a inventarizování kontaminovaných míst v ČR projekt přispěje ke zlepšení stavu životního prostředí, omezení rizik kontaminace ze starých ekologických zátěží vůči zdraví obyvatel a životnímu prostředí, k lepšímu územnímu plánování a celkově k udržitelnému rozvoji.

Projektový manažer NIKM 2:

RNDr. Zdeněk Suchánek

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

www.cenia.cz/nikm, zdenek.suchanek@cenia.cz

+420 267 125 288,+420 604 206 757

Kontakt:

MgA. Eva Branišová, tisková mluvčí

eva.branisova@cenia.cz

+420 267 125 340, +420 602 512 686


Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP