2/2023

Program Úpory energie: bezúročné úvěry podnikatelům na projekty zaměřené na energetické úspory

| autor: MPO0

Program Úpory energie: bezúročné úvěry podnikatelům na projekty zaměřené na energetické úspory

Program Úspory energie byl připraven Ministerstvem průmyslu a obchodu, které na něj celkově vyčlenilo v rámci Operačního programu pro konkurenceschopnost (OP PIK) 1,9 mld. korun ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB). 

Podpora je poskytována ve formě bezúročných úvěrů, subvence úrokové sazby komerčního úvěru a finančního příspěvku na pořízení energetického posudku.

 „Jde o jeden z mála produktů, prostřednictvím něhož mohou získat podporu podnikatelé z cestovního ruchu. Vedle nich na ni dosáhnou také podniky z oblasti zpracovatelského průmyslu, vodohospodářství, energetiky, stavebnictví a služeb,“ přibližuje podmínky programu náměstek ministra Tomáš Novotný.

 Bezúročné úvěry z programu Úspory energie bude možno využít například na zateplení budovy určené k podnikání, na výměny kotlů, osvětlení, zavedení systémů měření a regulace energie, využití odpadního tepla a podobně. Rovněž je možné získat úvěr na nákup nových strojů a zařízení, které jsou energeticky efektivnější.

Program Úspory energie nabízí všem podnikatelům bez omezení velikosti bezúročné úvěry k financování jejich projektů zaměřených na energetické úspory. Úvěry budou poskytovány až do výše 70 % způsobilých výdajů projektů a jejich výše bude činit 1 – 75 milionů korun. Mohou mít až desetiletou splatnost s možností odkladu splátek jistiny až na 4 roky.

Získání zvýhodněného úvěru ČMZRB je podmíněno současným čerpáním komerčního úvěru u některé ze spolupracujících finančních institucí, a to v minimální výši 20 % způsobilých výdajů projektu.

Podnikatelé také mohou získat subvenci úrokové sazby komerčního úvěru určeného na spolufinancování projektu, a to až do výše 10 % tohoto úvěru, maximálně však 1,5 mil. Kč.

Žadatelé budou moci rovněž získat finanční příspěvek na pořízení energetického posudku, který je nutné přiložit k žádosti o zvýhodněný úvěr, a to až do výše 80 % výdajů na jeho zpracování, maximálně však 250 tisíc Kč.

„Hlavní výhodou podpory podnikatelů formou zvýhodněných úvěrů je oprati dotacím jednoznačně jednoduchá forma podání žádosti a rychlost jejího vyřízení. 

Podnikatelé se mohou rovněž spolehnout, že na program je alokováno dostatečné množství prostředků, které je Ministerstvo průmyslu a obchodu připraveno v budoucnu ještě v případě potřeby navýšit,“dodává Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

První výzva programu byla vyhlášena dnešním dnem, tj. 19. zářím 2017, a poběží až do 15. září 2020.

Žádosti přijímají veškeré pobočky ČMZRB. Podrobné informace o programu a formuláře, včetně výzvy, jsou k dispozici na webových stránkách www.cmzrb.cz. Veškeré informace a dotazy jsou připraveni předat a zodpovědět pracovníci ČMZRB. 

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP