Reklama

10. 7. 2017  |  Aktuality  |  Autor: Zpravodaj Evropského parlamentu

Prodloužit životnost výrobků a usnadnit jejich opravy

Evropská komise, členské státy a výrobci by měli přijmout opatření, která zajistí, aby spotřebitelé mohli využívat odolné a vysoce kvalitní výrobky, jež mohou být opraveny a modernizovány.
  • Poslanci chtějí, aby bylo snadnější výrobky a software opravit / aktualizovat
  • Požadují řešit plánované zastarávání a dostupnost náhradních dílů
  • 77% spotřebitelů v EU by raději opravilo zboží namísto koupě nového

 Parlament chce podpořit prodloužení životnosti výrobků a softwaru, zejména bojem proti plánovanému zastarávání.

Doporučení Parlamentu zahrnují:

  • odolné, snadno opravitelné a kvalitní výrobky: pro každou kategorii výrobků již od etapy návrhu je třeba stanovit „minimální kritéria odolnosti“;
  • pokud oprava trvá déle než měsíc, záruka by měla být prodloužena o dobu nutnou k provedení opravy;
  • členské státy by měly poskytovat pobídky na podporu udržitelných, vysoce kvalitních a opravitelných výrobků, a podněcovat opravy a prodej použitého zboží. To by mohlo přispět k vytváření pracovních míst a snížení množství odpadu;
  • spotřebitelům by měla být zachována možnost využít služeb nezávislého opraváře, např. odrazováním od technických, bezpečnostních či softwarových řešení, která znemožňují, aby opravy prováděl někdo jiný než schválené podniky či subjekty;
  • základní součásti, jako jsou baterie a světelné diody LED, by měly být vyměnitelné, nikoli neodstranitelné, pokud tomu nebrání bezpečnostní důvody;
  • měly by být k dispozici náhradní díly, které jsou nezbytné pro řádné a bezpečné fungování zboží „za cenu odpovídající povaze a životnosti daného výrobku“;
  • měla by být zavedena celoevropská definice „plánovaného zastarávání“ a systém, který by mohl testovat a odhalit zabudované prvky, jež zkracují jejich životnost, jakož i „vhodná odrazující opatření pro výrobce“.

Označení EU pro lepší informovanost spotřebitelů

Parlament žádá Komisi, aby zvážila „dobrovolné evropské označení“, které by se týkalo zejména odolnosti a ekodesignu výrobku, možnosti jeho modernizace v souladu s technickým pokrokem a jeho opravitelnosti.

Poslanci také navrhují vytvořit „počítadla opotřebení“ u nejdůležitějších spotřebních výrobků, zejména u velkých elektrospotřebičů, aby zajistili lepší informovanost spotřebitelů.

Usnesení bylo schváleno 662 hlasy pro, 32 proti, přičemž se 2 zdrželi hlasování.

Zpravodaj Pascal Durand (Zelení / EFA, FR) pronesl: „Musíme obnovit opravitelnost všech výrobků uváděných na trh. Musíme zajistit, že baterie již nebudou přilepené ve výrobku, ale našroubované, abychom nemuseli vyhazovat celý telefon, když se baterie rozbije. Musíme zajistit, aby si spotřebitelé byli vědomi, jak dlouho výrobky vydrží a jak je lze opravit.“

Podle průzkumu Eurobarometru z roku 2014 by 77% spotřebitelů v EU raději opravilo svůj výrobek než kupovalo nový, ale nakonec ho musí nahradit nebo vyřadit, protože je odradí náklady na opravy a úroveň poskytovaných služeb.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372