2/2023

Prodloužit životnost výrobků a usnadnit jejich opravy

| autor: Zpravodaj Evropského parlamentu0

Prodloužit životnost výrobků a usnadnit jejich opravy
 • Poslanci chtějí, aby bylo snadnější výrobky a software opravit / aktualizovat
 • Požadují řešit plánované zastarávání a dostupnost náhradních dílů
 • 77% spotřebitelů v EU by raději opravilo zboží namísto koupě nového

 Parlament chce podpořit prodloužení životnosti výrobků a softwaru, zejména bojem proti plánovanému zastarávání.

Doporučení Parlamentu zahrnují:

 • odolné, snadno opravitelné a kvalitní výrobky: pro každou kategorii výrobků již od etapy návrhu je třeba stanovit „minimální kritéria odolnosti“;
 • pokud oprava trvá déle než měsíc, záruka by měla být prodloužena o dobu nutnou k provedení opravy;
 • členské státy by měly poskytovat pobídky na podporu udržitelných, vysoce kvalitních a opravitelných výrobků, a podněcovat opravy a prodej použitého zboží. To by mohlo přispět k vytváření pracovních míst a snížení množství odpadu;
 • spotřebitelům by měla být zachována možnost využít služeb nezávislého opraváře, např. odrazováním od technických, bezpečnostních či softwarových řešení, která znemožňují, aby opravy prováděl někdo jiný než schválené podniky či subjekty;
 • základní součásti, jako jsou baterie a světelné diody LED, by měly být vyměnitelné, nikoli neodstranitelné, pokud tomu nebrání bezpečnostní důvody;
 • měly by být k dispozici náhradní díly, které jsou nezbytné pro řádné a bezpečné fungování zboží „za cenu odpovídající povaze a životnosti daného výrobku“;
 • měla by být zavedena celoevropská definice „plánovaného zastarávání“ a systém, který by mohl testovat a odhalit zabudované prvky, jež zkracují jejich životnost, jakož i „vhodná odrazující opatření pro výrobce“.

Označení EU pro lepší informovanost spotřebitelů

Parlament žádá Komisi, aby zvážila „dobrovolné evropské označení“, které by se týkalo zejména odolnosti a ekodesignu výrobku, možnosti jeho modernizace v souladu s technickým pokrokem a jeho opravitelnosti.

Poslanci také navrhují vytvořit „počítadla opotřebení“ u nejdůležitějších spotřebních výrobků, zejména u velkých elektrospotřebičů, aby zajistili lepší informovanost spotřebitelů.

Usnesení bylo schváleno 662 hlasy pro, 32 proti, přičemž se 2 zdrželi hlasování.

Zpravodaj Pascal Durand (Zelení / EFA, FR) pronesl: „Musíme obnovit opravitelnost všech výrobků uváděných na trh. Musíme zajistit, že baterie již nebudou přilepené ve výrobku, ale našroubované, abychom nemuseli vyhazovat celý telefon, když se baterie rozbije. Musíme zajistit, aby si spotřebitelé byli vědomi, jak dlouho výrobky vydrží a jak je lze opravit.“

Podle průzkumu Eurobarometru z roku 2014 by 77% spotřebitelů v EU raději opravilo svůj výrobek než kupovalo nový, ale nakonec ho musí nahradit nebo vyřadit, protože je odradí náklady na opravy a úroveň poskytovaných služeb.

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP