Reklama

12. 9. 2016  |  Publicistika  |  Autor: Mike Hower, SeniorWriter GreenBiz Group

Proč je nutné přehodnotit cíle pro recyklaci na základě hmotnosti

V oblasti nakládání s odpady upřednostňují města po celých Spojených státech i nadále kvantitu nad kvalitou, což často vede k neefektivním, nákladným a nejasným výsledkům. Nastal čas strategie recyklace přehodnotit.

Přestože recyklace stále představuje vynikající způsob, jak hned na počátku řetězce snížit dopady těžby panenských surovin určených k výrobě produktů, důraz současného „recyklačního náboženství“ na stanovování cílů na základě hmotnosti nijak nezohledňuje odlišné ekologické přínosy různých materiálů. Tempo změn v oblasti technologií je navíc rychlejší, než jakému se naše zastaralé recyklační systémy dokážou přizpůsobit.

„Náš systém založený na hmotnosti nás nutí přijímat širokou škálu druhů materiálů bez důkazů o jejich přínosu pro životní prostředí,“ uvedla v rámci nedávné série webinářů GreenBiz ředitelka pro veřejné záležitosti společnosti Waste Management Susan Robinsonová.

Pokud se strategicky zaměříme na to, abychom správně recyklovali to pravé, můžeme stanovených cílů dosáhnout efektivněji a s nižšími náklady, než když vše hodíme do jednoho pytle.

Představme si tedy krátce tzv. udržitelné nakládání s materiály. Tento přístup k nakládání s odpady, který v roce 2009 představila americká Agentura pro ochranu životního prostředí, zohledňuje celý životní cyklus zboží a výrobků – tedy nejen konec životnosti – a na tomto základě jsou pak stanovovány příslušné programy a priority.

„Udržitelné nakládání s materiály nám umožňuje využívat data k analýze strategií, díky čemuž jsme schopni dosahovat optimálních přínosů pro životní prostředí,“ dodává Robinsonová. „Řešení na základě analýzy životního cyklu nejsou vždy zřejmá a nutí (nás) zkoumat některá naše desítky let stará přesvědčení o recyklaci a využívání odpadu.“

Inteligentnější recyklace díky analýze životního cyklu

Analýza životního cyklu nám umožňuje vidět „širší kontext“, neboť zkoumá celý životní cyklus výrobku, od surovin až po konečnou likvidaci výrobku – nabízí tak pohled na produkt nebo proces „od kolébky do hrobu“, se zohledněním environmentálních aspektů a potenciálních dopadů.

"Analýza životního cyklu zcela jasně ukazuje, že největšího snížení emisí skleníkových plynů v souvislosti s naším průmyslem dosáhneme, pokud panenské zdroje vůbec nevyužijeme,“ domnívá se Robinsonová. Jinými slovy: Recyklace za vynaloženou snahu rozhodně stojí, je však nutné lépe zvážit, co vlastně budeme recyklovat.

Udržitelné nakládání s materiály využívá analýzu životního cyklu ke stanovení nákladů a přínosů recyklace konkrétních materiálů. Díky tomu se pozornost přesouvá z obecných metrik založených na hmotnosti k zohlednění konkrétních materiálů.

Analýza životního cyklu nám ukazuje nejen přínosy recyklace papíru, plechovek a lahví, ale také to, jakého cíle můžeme dosáhnout v oblasti skleníkových plynů, pokud budeme recyklovat, co je potřeba.

„Pokud se na tyto materiály zaměříme a z ekonomického hlediska je co nejlépe využijeme, můžeme tak pomoci zajistit, aby byl celý řetězec ekologičtější a naše zařízení k využití materiálů fungovala při jejich zpracování nákladově efektivnějším způsobem... Díky tomu se pak na rozhodování v souvislosti s recyklací, nemluvě o zbylé části řetězce, budeme dívat jinou optikou,“ upozorňuje Robinsonová.

Chceme-li, aby bylo nakládání s materiály udržitelné, měli bychom se při stanovování cílů spoléhat na analýzu životního cyklu se zaměřením na konkrétní materiály s největším přínosem pro životní prostředí. Příslušná měření by pak měla zahrnovat tvorbu, recyklaci a likvidaci odpadu na ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372