Reklama

17. 10. 2017  |  Aktuality  |  Autor: APROVAK

Proběhlo odkalení přivaděče Ostravského oblastního vodovodu mezi Úpravnou vody Podhradí a Krmelínem

Na začátku října proběhla každoroční akce Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, jejímž cílem je odvést z vodovodního potrubí nežádoucí sedimenty železitého původu, které se v něm postupně usazují.

Během odkalování vodovodního přivaděče z Úpravny vody Podhradí přes Bílov do Krmelína a další větve mezi lokalitou Fulnek-Děrné a Stříteží u Hranic na Moravě byla voda vypouštěna přes kalníky do okolních toků.

Akce proběhla v koordinaci s obcemi a městy na trase stejně jako s příslušnými organizacemi Českého rybářského svazu, ale také s významnými odběrateli, jimiž jsou Vodovody a kanalizace Přerov a Ostravské vodárny a kanalizace.

Pro odvedení usazených sedimentů z potrubí s průměrem 1600 milimetrů se pětinásobně zvýšil průměrný průtok v řadu. Přivaděč Podhradí – Dolejší Kunčice – Bílov – Krmelín/Bělá tvoří třetí větev Ostravského oblastního vodovodu a dodává vodu do části Ostravy a severní části okresu Nový Jičín.

V lokalitě Fulnek-Děrné se napojuje na třetí přivaděč přívodní řad Fulnek-Hranice, kterým je dodávána pitná voda do okresu Přerov a po trase je napojena část Fulneku a Nového Jičína.

„Kalníky jsou umístěny na nejnižších místech potrubí a jsou otevírány vždy postupně od úpravny vody dále ke koncovým vodojemům. Na konci se zpravidla odkaluje do předem vyprázdněné a z provozu odstavené komory vodojemu, který se poté vypouští a čistí. Vždy odebíráme vzorky odkalované vody a měříme koncentraci železa.

Když jeho obsah klesne pod 0,15 miligramu na litr vody, odkalování je možné ukončit. Musíme také měřit koncentraci chlóru, protože vodu vypouštíme do okolních toků a musíme být ohleduplní k živočichům, které v nich žijí, především k rybám,“ vysvětluje ředitele Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

Průtok v třetí větvi Ostravského oblastního vodovodu byl během odkalování navýšen až na 1500 litrů za sekundu. V průběhu odkalování, které trvá několik dní, je nezbytné provést řadu souvisejících manipulací tak, aby nebylo narušeno běžné zásobování regionu pitnou vodou.

„Zajímavostí na tomto přivaděči je například odkalování do suchého poldru u vodní nádrže Bílov,“ popisuje Komínek. Ostravský oblastní vodovod je základním výrobním a distribučním systémem zajišťujícím dodávku pitné vody v Moravskoslezském kraji. Délka vodovodní sítě je téměř 500 kilometrů převážně ocelového potrubí.

Má tři centrální úpravny vody s celkovou kapacitou 4850 litrů za sekundu, které upravují vodu z údolních nádrží Kružberk, Morávka a Šance ve správě státního podniku Povodí Odry. Objem 112 vodojemů systému je 300 668 m3 vody.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372