2/2023

Připomínky: Surovinová politika pro dřevo

| zdroj: HK ČR1

vidar-smits-n9keASFV1xo-unsplash
zdroj: unsplash.com

Surovinová politika pro dřevo navazuje na Koncepci státní lesnické politiky do roku 2035, a to v oblasti zpracování a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny. Stanovuje dřevo jako strategickou komoditu, která je trvale obnovitelná a v době měnícího se klimatu významně přispívá ke zmírňování negativních dopadů vlivem dlouhodobého ukládání atmosférického uhlíku.

Obsahuje analýzy současného stavu z dostupných dat lesnicko-dřevařského sektoru týkající se především zdrojů dřeva ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, potřeb zpracovatelských odvětví, exportu a importu surového dříví, včetně dopadů sektoru na ekonomiku státu. Surovinová politika pro dřevo vychází z principů udržitelného obhospodařování lesů a trvalé a vyrovnané produkce dřeva v českých lesích, z jejichž analýzy do budoucích let vyplývá, že navzdory proběhlé velkoplošné kůrovcové kalamitě v minulých letech by nemělo dojít k výraznému snižování výhledu objemů těžeb v následujících až 30 letech.

V návrhové části dokument akcentuje opatření stanovující kroky ke zlepšení podmínek, které budou umožňovat vyšší využití dřeva ve stavebnictví s akcentem na lokální zdroje; zavedení motivačních ekonomických nástrojů pro podporu intenzivnější realizace dřevostaveb v rámci veřejného i soukromého sektoru; stanovení závazného minimálního podílu dřeva ve výši nejméně 20 % v rámci veřejných stavebních projektů; usilování o zavedení daňových úlev při výstavbě a užívání objektů ze dřeva.

Surovinová politika pro dřevo také cílí do oblasti zachování lesa např. při stanovení množství odebírané lesní biomasy pro energetické účely na úkor vhodnějšího využití, i např. v oblastech využití odpadního dřeva; nastavení citlivé hranice mezi potřebami ochrany přírody a zajištění trvalé disponibility zásoby dřeva a nalezení možnosti sdružování soukromých a veřejných finančních zdrojů k podpoře využívání dřeva ve společnosti je dalším tématem podporujícím principy trvale udržitelné produkce.

Ke stažení:

28_24_Materiál

Formular_pripominky_2023

Komentáře

  1. Surovinová politika, koncepce, etc - kolikáté již? Skutečnost je bohužel zcela jiná. Zkuste se podívat na statistiky, jaké objemy kulatiny se vyváží jako cenná surovina do zahraničí. A kolik našeho dřeva zpracovávají u nás firmy, které jsou v zahraničním majetku! A dále, jak se neskutečně pomalu obnovuje optimální (a současně historická) skladba lesů u nás. Pořád samá slova; rozhodují stále jen peníze. Ať se mne někdo pokusí přesvědčit o opaku!

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP