Reklama

28. 6. 2016  |  Zpravodajství  |  Autor: Ondřej Beneš, Filip Wanner

Připomínky SOVAK ČR k aktualizaci Státní politiky životního prostředí ČR 2012–2020

V rámci připomínkového řízení k materiálu Aktualizace Státní politiky životního prostředí ČR 2012–2020 oborové sdružení SOVAK ČR vnímá absenci důležitých cílů a ustanovení, která by měla reagovat na závažné problémy a výzvy.

Týká se samozřejmě oboru veřejných vodovodů a kanalizací v kontextu měnících se klimatických podmínek, rostoucích znalostí o vlivu mikropolutantů i tlaku na maximalizaci aplikace podmínek oběhového hospodaření.

Z toho důvodu doporučuje o doplnění cílů v oblasti:

1. podpory výzkumu a vývoje nových technologií pro odstraňování specifických polutantů, jako jsou například pesticidy, léčiva, hormony;

2. legislativní úpravy možnosti a povinnosti při využívání vyčištěných odpadních vod jako nástroj pro boj proti následkům sucha;

3. podpory výzkumu a vývoje nových technologií pro recyklaci fosforu z odpadních vod a čistírenských kalů;

4. podpory výzkumu a legislativní úpravy termického či chemického využití kalů s recyklací nutrientů a organických látek.

SOVAK se plně ztotožňuje v této oblasti se stanoviskem Hospodářské komory ČR.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372