1/2024

Připomínky: Návrh vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

| zdroj: ERÚ0

single-earth-VQrhxrItWrc-unsplash
zdroj: unsplash.com

Energetický regulační úřad zahájil veřejný konzultační proces k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky č. 271/2022 Sb.

Důvodem předložení návrhu vyhlášky je zajištění provedení zákona č. 469/2023 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů.

Novela energetického zákona zavedla řadu změn, které je nutné promítnout do vyhlášky o vyúčtování. Jedná se o zajištění souladu s novelizovaným zákonným zmocněním, dále o úpravu vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v elektroenergetice tak, aby reflektovala sdílení, a nakonec o nahrazení platby za činnosti operátora trhu platbou za provoz nesíťové infrastruktury v oblasti elektroenergetiky.

ERÚ je povinen stanovit podle zmocňovacího ustanovení pro vyhlášku o vyúčtování rozsah a náležitosti vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb v elektroenergetice a souvisejících služeb v plynárenství.

Zmocnění tedy novelou energetického zákona doznalo zúžení a nadále již není předmětem úpravy vyhlášky stanovení termínů vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb v elektroenergetice a souvisejících služeb v plynárenství.

Návrhem vyhlášky bylo přistoupeno k vypuštění těch částí vyhlášky, které upravují termíny vyúčtování, a dále, i v návaznosti na zákonnou úpravu termínů vyúčtování, k vypuštění jednotlivých ustanovení týkajících se řádného a mimořádného vyúčtování.

Novela energetického zákona zavedla sdílení elektřiny jako zcela novou aktivitu na trhu s elektřinou. Vyúčtování dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice musí reflektovat tuto novou aktivitu takovým způsobem, aby bylo zřejmé, že sdílená elektřina není předmětem dodávky od dodavatele, který doklad o vyúčtování poskytuje zákazníkovi, ale současně aby zákazník, který se sdílení účastní, mohl z vyúčtování vyčíst stěžejní informace vypovídající o tom, jakým způsobem účast ve skupině sdílení ovlivnila částku, kterou je povinen uhradit za dodávku elektřiny, případně též jakým způsobem se odrazila na částce, kterou je povinen uhradit za distribuci elektřiny.

Návrh vyhlášky upravuje vyúčtování minimalistickým způsobem tak, aby transparentně a srozumitelně reflektovalo efekt sdílení a zároveň aby vyúčtování zákazníka, který se sdílení neúčastní, nedoznalo v tomto směru žádných podstatných změn.

Novela energetického zákona zakotvila cenu za provoz nesíťové infrastruktury jako jednu ze součástí ceny související služby v elektroenergetice. Cena za provoz nesíťové infrastruktury se skládá z ceny za činnosti operátora trhu, ceny za činnost datového centra a poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu. Tato cena okamžikem účinnosti cenového rozhodnutí, které ji poprvé stanoví k účtování, subsumuje cenu za činnosti operátora trhu v oblasti elektroenergetiky.

Návrh vyhlášky o vyúčtování na tuto změnu reaguje v ustanoveních, které stanovují obsahové náležitosti vyúčtování za elektřinu tak, že nahrazuje pojem „platba za činnosti operátora trhu“ pojmem „platba za provoz nesíťové infrastruktury“.

Poslední změnou, kterou se návrh zabývá, je uvedení vážené průměrné ceny za jednotku dodané elektřiny nebo plynu v rámci rozpisu plateb za dodávku silové elektřiny nebo plynu v případě smluvního ujednání o dynamickém určení ceny nebo jiném určení ceny závislým na změnách ceny elektřiny nebo plynu na organizovaných trzích s elektřinou nebo plynem.

Tato úprava je taktéž reakcí na novelu energetického zákona, která zavedla možnost dynamického určení ceny v dodávkové smlouvě, ve snaze nalézt praktický a korektní přístup k zobrazení této ceny ve vyúčtování.

Termín připomínek: 17. dubna 2024

Adresa pro připomínky: legislativa@eru.cz

Ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA