1/2021

Připomínky: Návrh vyhlášky o vymezení útvarů povrchových vod

| autor: redakce0

lake-5045059_640.jpg
zdroj: Pixabay

Ministerstvo životního prostředí předložilo do meziresortního připomínkového řízení novelu prováděcího předpisu, který mění způsob vymezení útvarů povrchových vod.

Základním cílem předkládané novely vyhlášky je úprava stávajícího nevyhovujícího stavu, kdy doposud nebyly vodní útvary povrchových vod legislativně ukotveny. Z tohoto důvodu se do vyhlášky vkládá nová příloha č. 2 „Seznam útvarů povrchových vod včetně umělých a silně ovlivněných útvarů povrchových vod“. Tato příloha obsahuje seznam všech vodních útvarů povrchových vod, jejich název, jednoznačný identifikační kód, kategorie a hydromorfologický charakter.

V souvislosti s přípravou 3. plánů dílčích povodí byly některé z útvarů povrchových vod převymezeny (dle „Aktualizované metodiky určení silně ovlivněných vodních útvarů" z roku 2019, kterou byla aktualizována "Metodika určení silně ovlivněných vodních útvarů" z roku 2013, obě zpracované OOV MŽP), byl zpřesněn název a označení útvarů povrchových vod včetně označení hydromorfologického charakteru vodních útvarů. Předkládaný návrh dále upřesňuje a detailněji specifikuje popisné charakteristiky kategorie „řeka“ a kategorie „jezero“. S takto upravenými popisnými charakteristikami se pracuje i v připravovaných plánech povodí pro 3. plánovací cyklus (na období 2022 – 2027).

Od hodnocení stavu vodních útvarů se odvíjejí další činnosti až po navrhování a realizaci opatření vedoucích k dosažení cílového stavu vod požadovaného Rámcovou směrnicí pro vodní politiku. Výše uvedená upřesnění včetně zezávaznění seznamu útvarů povrchových vod včetně umělých a silně ovlivněných útvarů povrchových vod umožňují upřesnění hodnocení stavu útvarů povrchových vod a tím i navrhování cílených a efektivních opatření.

Výše uvedený metodický postup vymezení útvarů povrchových vod se promítá do připravovaných plánů povodí pro 3. plánovací cyklus (na období 2022 – 2027), které jsou zpracovávány na základě požadavků Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Rámcová směrnice pro vodní politiku).

Útvary povrchových vod byly poprvé vymezeny v rámci prvního plánovacího období 2009 – 2015 a jsou administrativními jednotkami, které umožňují popis stavu vodního prostředí (hodnocení stavu), což představuje základní analýzu požadovanou Rámcovou směrnicí pro vodní politiku a porovnání hodnocení stavu s environmentálními cíli Rámcové směrnice pro vodní politiku.

Termín připomínek: 2. 10. 2020 – 23. 10. 2020

Ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo