1/2021

Připomínky: Návrh vyhlášky o podmínkách připojení k plynárenské soustavě

| autor: redakce0

technology-3366709_640.jpg
zdroj: pixabay

Energetický regulační úřad předložil do meziresortního připomínkového řízení prováděcí právní předpis, kterým stanoví podmínky připojení výroben plynu, distribučních soustav, zásobníků plynu a odběrných míst zákazníků k plynárenské soustavě, včetně způsobu stanovení podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadované kapacity a pravidel pro posuzování souběžných požadavků na připojení.

Návrh vyhlášky zachovává materiální principy vyhlášky č. 62/2011 Sb., kdy úprava vyhlášky vymezuje:

 • osobu žadatele a jeho připojované zařízení,
 • provozovatele nadřazené soustavy, ke které je zařízení připojováno prostřednictvím místa připojení sjednaného ve smlouvě o připojení,
 • podmínky připojení, na jejichž základě je po uzavření smlouvy o připojení zařízení žadatele připojeno k soustavě,
 • pravidla úhrady nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadované kapacity.

Z procesního hlediska návrh vyhlášky rovněž navazuje na vyhláškou č. 62/2011 Sb. do praxe zavedené fáze, kterými jsou:

 • podání žádosti o připojení žadatelem o připojení (jejíž náležitosti jsou jednotně stanoveny podle typu připojovaného zařízení v příloze návrhu vyhlášky)
 • posuzování žádosti o připojení provozovatelem nadřazené soustavy s ohledem na splnění zákonných podmínek připojení, konkretizovaných návrhem vyhlášky
 • předložení návrhu smlouvy o připojení
 • uhrazení nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadované kapacity.

Hlavní cíle návrhu vyhlášky – ve vztahu k platné vyhlášce č. 62/2011 Sb. – pak tedy jsou:

 • úprava a zpřesnění lhůt a úkonů pro jednotlivé fáze procesu připojení k plynárenské soustavě, nejčastěji ve smyslu zefektivnění procesu připojení zařízení k nadřazené soustavě,
 • úprava pravidel týkající se rezervace požadované kapacity, které zvýší flexibilitu v možnostech zpracovávat nové žádosti o připojení,
 • přijetí opatření, která mají za cíl eliminovat nežádoucí administrativní průtahy při zpracování žádosti o připojení,
 • minimalizace nákladů vynaložených ze strany provozovatele přepravní soustavy na zpracování žádosti o připojení ze strany žadatelů,
 • zpřesnění pravidel úhrady nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadované kapacity,
 • revize a aktualizace údajů požadovaných v žádostech o připojení.

Vyhláška rovněž reaguje na úpravy nadřazených právních předpisů provedené od roku 2011, zejména z hlediska zajištění souladu s terminologií energetického zákona.

Termín připomínek: 27. 8. 2021 – 17. 9. 2021

Ke stažení:

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo