1/2021

Připomínky: Návrh vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice

| autor: redakce0

evening-3736115_640.jpg
zdroj: Pixabay

Energetický regulační úřad předložil k připomínkám návrh vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice.

Důvod předložení je zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Energetický regulační úřad povinen stanovit prováděcím právním předpisem požadovanou kvalitu dodávek a služeb v elektroenergetice, výši náhrad za její nedodržení, postupy a lhůty pro uplatnění nároku na náhradu, postupy a lhůty pro zveřejňování a vykazování dodržování kvality dodávek a služeb.

Vyhláškou jsou oproti stávajícímu právnímu stavu navrhovány zejména následující změny:

  • prodloužení lhůt pro uplatnění náhrad za nesplnění standardů na 12 měsíců, a to shodně u všech standardů v režimu na žádost,
  • navýšení současných náhrad za nesplnění standardů (s ohledem na růst regulovaných cen distribuce elektřiny od doby poslední účinné změny vyhlášky),
  • zpřesnění postupů při uplatňování náhrad v případě více nadřazených distribučních soustav,
  • v případě některých služeb přenosu nebo distribuce elektřiny mohou být nově oprávněnou osobou rovněž výrobci elektřiny z hlediska směru toku elektřiny z výrobny do distribuční soustavy,
  • obecné upřesnění pojmů a definic vztahujících se k vyhlášce v návaznosti na novely energetického zákona,
  • v reakci na praxí objevené nedostatky komplexní zpřesnění standardů,
  • aktualizace struktury zpráv, které dotčení účastníci trhu vykazují ERÚ pro účely statistiky a následného vyhodnocení,
  • aktualizace a zpřesnění postupů vykazování dosahované úrovně kvality přenosu nebo distribuce elektřiny a dodávek elektřiny a souvisejících služeb,
  • snížení administrativy držitelů licence – zánik povinnosti zasílat výkazy v listinné formě.

Termín připomínek: 3. 2. 2021 – 24. 2. 2021

Ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo