1/2023

Připomínky: Návrh vyhl. o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem

| zdroj: VeKLEP0

Česko čeká velká odpadková revoluce, vláda dnes schválila novou odpadovou legislativu

Návrh vyhlášky v meziresortním připomínkovém řízení zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí.

Vyhláška nastavuje podmínky pro vedlejší produkt a konec odpadového režimu pro znovuzískané asfaltové směsi a penetrační makadam.

Navrhovaná vyhláška byla již jednou předložena do meziresortního připomínkového řízení s termínem pro připomínky od 16. října 2020 do 9. listopadu 2020. Ministerstvo životního prostředí se rozhodlo vyhovět řadě připomínek, aby vyjasnilo, že vyhláška se vztahuje i na penetrační makadam. V návaznosti na připomínkové řízení proto zapracovalo do návrhu vyhlášky konkrétní podmínky pro penetrační makadam, které jsou v naprosté většině zcela stejné jako u znovuzískané asfaltové směsi. S ohledem na časový odstup a toto doplnění je vhodné vyhlášku znovu předložit do meziresortního připomínkového řízení.

Navrhovaná vyhláška v souladu se zákonným zmocněním stanoví:

 • konkrétní účel, ke kterému mohou být znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný penetrační makadam jako vedlejší produkty využívány,
 • povolený postup zpracování znovuzískané asfaltové směsi nebo znovuzískaného penetračního makadamu, které jsou vedlejším produktem,
 • kvalitativní kritéria, která zajistí, že při nakládání se znovuzískanou asfaltovou směsí nebo penetračním makadamem, které jsou vedlejším produktem, nedojde k ohrožení životního prostředí a lidského zdraví,
 • znovuzískanou asfaltovou směs, znovuzískaný penetrační makadam a asfaltovou směs, které přestávají být odpadem,
 • konkrétní účel, ke kterému smí být znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný penetrační makadam, který přestane být odpadem, využívány,
 • požadavky na znovuzískanou asfaltovou směs vstupující do procesu recyklace nebo využití, ze kterých vznikne znovuzískaná asfaltová směs nebo asfaltová směs, které přestávají být odpadem,
 • požadavky na znovuzískaný penetrační makadam vstupující do procesu recyklace nebo využití, ze kterého vznikne znovuzískaný penetrační makadam, který přestane být odpadem,
 • kvalitativní kritéria, která musí znovuzískaná asfaltová směs, znovuzískaný penetrační makadam nebo asfaltová směs splnit, aby přestala být odpadem,
 • požadavky na vzorkování a zkoušení,
 • náležitosti průvodní dokumentace.

Termín připomínek: 24. dubna 2023

Ke stažení:

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS