1/2023

Připomínky: Návrh naří. vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

| zdroj: VeKLEP0

heat-pump-g6a54e4dc5_640
zdroj: pixabay

Ministerstvo průmyslu a obchodu předložila do meziresortního připomínkového řízení návrh nařízení vlády, který má zavést nové výjimky ze zákazu používání některých nebezpečných látek v elektrozařízeních uváděných na trh.

Stávající nařízení vlády upravuje podmínky uvádění elektrických a elektronických zařízení (dále jen „elektrozařízení“) na trh z hlediska omezení používání některých nebezpečných látek (olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů (PBB) a polybromovaných difenyletherů (PBDE), DEHP, BBP, DBP a DIBP), a to ve stanovených koncentracích. Elektrozařízení jsou stanovenými výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění. Hlavní odpovědnost za plnění povinností uložených platným nařízením vlády nese výrobce (včetně dovozce), požaduje se od nich prokázání shody, které má tři prvky: technická dokumentace, prohlášení o shodě a označení standardní značkou CE.

Cílem právní úpravy je zavedení výjimky pro používání šestimocného chromu v plynových absorpčních tepelných čerpadlech, a to na přesně stanovenou dobu, neboť v současné době není na trhu jiná antikorozní alternativa, která by zaručovala rovnocennou funkčnost a výkonnost.

Ve věcné rovině je sledován cíl úpravy na evropské úrovni, tj. zkvalitnění regulace trhu s elektrozařízeními, tak, aby byla účinně zajištěna ochrana zdraví a bezpečnosti osob, ochrana životního prostředí a dalších oprávněných zájmů.

Termín připomínek: 1.června 2023

Ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS