Reklama

26. 5. 2017  |  Zpravodajství  |  Autor: redakce

Připomínkové řízení: vyhláška o evidenci obalů

Ministerstvo životního prostředí předkládá do mezirezortního připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence.

Důvodem novelizace vyhlášky je nutnost provést novelu zákona o obalech č. 149/2017 Sb., jejíž příslušné body vstoupí v účinnost k 1. lednu 2018.

Vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.

K čl. I

K bodu 1 (§ 1)

Legislativně technická úprava související s bodem 4 novely.

K bodu 2 (§ 1 odst. 2)

Doplňuje se odstavec upravující způsob vedení evidencí množství obalů a odpadů z obalů a způsobu jejich využití pro autorizovanou společnost, a to nejméně v rozsahu údajů ohlašovaných podle § 2 odst. 4 vyhlášky. Součástí evidence musí být rovněž doklady umožňujících prokázat pravdivost údajů.

K bodu 3 (§ 2 odst. 4)

Doplňuje se způsob ohlašování pro autorizovanou společnost. Autorizovaná společnost bude ohlašovat ministerstvu údaje z evidence v podobě vyplněného výkazu uvedeného v příloze č. 5 návrhu vyhlášky.

K bodu 4 (§ 3)

Zrušuje se dosavadní znění § 3, neboť obsah tohoto ustanovení je již v zákoně o obalech.

K bodu 5 (Příloha č. 1)

Úprava přílohy č. 1 odstraňující nedostatky v praxi s cílem zajistit funkčnost formuláře v ISPOP (Informační systém plnění ohlašovacích povinností). Konkrétně byly doplněny údaje IČZÚJ (Identifikační číslo základní územní jednotky obce) a registrační číslo podle Seznamu osob.

K bodu 6, 7, 8 a 9 (Příloha č. 2)

Do přílohy č. 2 je doplňován sloupec č. 11a, a to analogicky ke zrušené příloze č. 4 zákona o obalech, jejíž obsah se přesouvá do nové přílohy č. 5 vyhlášky. Cílem je sjednocení ohlašovaných údajů podle jednotlivých příloh vyhlášky v ISPOP.

Další změny ve vysvětlivkách k příloze č. 2 jsou legislativně- technického charakteru.

K bodu 10 (Příloha č. 3) ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372