Reklama

29. 12. 2016  |  Zpravodajství  |  Autor: Martina Jandusová

Připomínkové řízení: nařízení vlády o biopalivech a o snižování emisí skleníkových plynů

Ministerstvo životního prostředí předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a o snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot.

Návrh nařízení vlády navazuje na novelu zákona o ochraně ovzduší aktuálně projednávanou v Poslanecké sněmovně.

Návrh přináší tyto důležité body:

  • Možnost dvojnásobného zohlednění biopaliv z použitých kuchyňských olejů, kafilerních tuků a biopaliv, která mají nízký dopad v souvislosti s nepřímou změnou ve využívání půdy (tzv. pokročilá biopaliva) do povinného minimálního podílu biopaliv podle § 19 a § 19a zákona.
  • Možnost zohlednění CNG/LNG, LPG, čistých a vysokoprocentních biopaliv, elektřiny a vodíku do povinného snížení emisí skleníkových plynů z pohonných hmot podle § 20 zákona
  • Možnost zohlednění snížení emisí skleníkových plynů z těžby do povinného snížení emisí skleníkových plynů z pohonných hmot podle § 20 zákona.
  • Stanovení výše pokuty za nesnížení emisí skleníkových plynů z pohonných hmot jako součin množství emisí skleníkových plynů v kg, které zapříčinilo nesplnění povinnosti, a částky 10 Kč.

Cílem je dokončení transpozice směrnice Rady 2015/652/EU, kterou se stanoví metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty. Musí být provedena nejpozději do 21. dubna 2017.

Transpozice směrnice byla započata novelou zákona o ochraně ovzduší. Novelou nařízení vlády je prováděcím právním předpisem k tomuto zákonu a pomocí novely bude transpozice směrnice dokončena. Účinnost nařízení se odvíjí od účinnosti novely zákona.

Tři hlavní okruhy změn jsou ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372