1/2024

Priority nového předsedy Rady ERÚ

| autor: TZ Energetického regulačního úřadu0

Priority nového předsedy Rady ERÚ

„To, že předsednictví bezprostředně navazuje na mou předchozí činnost v Radě ERÚ, je bezesporu výhodou – nejen pro úřad, ale především pro spotřebitele, které máme chránit, a pro regulované subjekty, které potřebují stabilní a předvídatelné prostředí.

Vím, co bych chtěl změnit, a věřím, že jasně definované priority hrály důležitou roli při mém jmenování," říká ke svému nástupu Vratislav Košťál, předseda Rady ERÚ.

Hlavním bodem činnosti úřadu zůstává ochrana spotřebitele. Primárně chce ERÚ plněji využít těch nástrojů, které mu zákony již nyní dávají k ochraně spotřebitelů jako zpravidla slabší smluvní strany.

ERÚ by také měl v případě, že jej k tomu vyzvou gestoři zákona, přiložit ruku k dílu ohledně nutných příprav novel energetického zákona nebo zákona o ochraně spotřebitele.

Na velmi dobré úrovni je již nyní například současná spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českou obchodní inspekcí v oblasti boje proti nekalým praktikám na energetickém trhu.

Ta nabrala na intenzitě po květnové tiskové konferenci věnované výlučně ochraně spotřebitele a praxe rychle ukázala, že nezůstalo u proklamací.

Směrem dovnitř úřadu chce nový předseda Rady stabilizovat jeho personální základ, čili zastavit a odstranit krizi v oblasti lidských zdrojů.

S odbřemeněním stávajících zaměstnanců souvisí i výlučné soustředění se na témata, která úřadu přísluší řešit v rámci jeho kompetencí.

Tato koncentrace na vlastní kompetenční pole uvolní prostor pro další užší spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu jako gestorem zásadních právních norem v oblasti regulace energetického trhu, jakož i dalšími ministerstvy a ústředními orgány státní správy, jejichž vliv na činnost úřadu není marginální.

S fungováním úřadu souvisí i důvěryhodnější vedení Rady ERÚ a zefektivnění struktury organizace úřadu s využitím stávajících vnitřních rezerv a standardního rezortního fungování obdobných kolektivních orgánů, jakým je i Rada ERÚ, aby například nedocházelo k duplicitnímu úkolování a byly jasně narýsovány manažerské struktury rozhodování.

Předseda Rady by rovněž rád přispěl k profesionalizaci zaměstnanců posílením jejich vzdělávání a také adresnější motivací prostřednictvím odměňování a cílených nepeněžitých benefitů.

Ke zkvalitnění fungování úřadu dle názoru nového předsedy Rady ERÚ přispěje i důslednější rozpracování ročního plánu činnosti úřadu na příští rok, a to mj. i s cílem zlepšení úrovně následně vydávané výroční zprávy. Obojí má totiž vzájemnou logickou vazbu a udává zřetelný směr pro fungování úřadu.

Dotáhnout bude třeba také dosud málo intenzivní a ambiciózní práce na novém cenově regulačním rámci, a to v průběžné přímé vazbě na ukončenou evropskou diskuzi, potažmo následně přijatou legislativu.

Konečně nový předseda Rady ERÚ dodává, že i na straně úřadu vnímá prostor pro vnitřní úspory, aby byly odpovědně využívány svěřené veřejné prostředky a nebyl zbytečně zatěžován odběratel elektřiny a plynu. 

„Sám třeba upřednostňuji cestování ve veřejných dopravních prostředcích před využíváním byť zákonným nárokem podloženého služebního osobního vozidla i pro soukromé účely," naznačuje své osobní plány Vratislav Košťál.

Připojené soubory

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP