1/2024

Převod registrací ze Spojeného království do EU bude ukončen koncem března 2021

| zdroj: MPO0

registration-3938434_640.jpg
zdroj: Pixabay

Bude zrušeno přibližně 20 % registrací podle nařízení REACH předložených společnostmi z UK, které nebyly převedeny do EU. Převody registrací by měly být společnostmi v EU dokončeny nejpozději do 31. 3. 2021 (zveřejněno ECHA 11. 1. 2021).

Registrace podle nařízení REACH předložené výrobci, dovozci a výhradními zástupci se sídlem ve Spojeném království, které do konce přechodného období 31. prosince 2020 neprošly všemi kroky požadovanými k dokončení registrace žadatelem o registraci i agenturou ECHA nebudou dále zpracovávány.

Pro společnosti se sídlem v UK to v praxi bude znamenat:

  • budou ukončena všechna nevyřízená podání v REACH-IT;
  • nebudou vydávána žádná registrační čísla;
  • v REACH-IT nebudou moci provádět žádnou činnost jako držitelé registrací;
  • všechny registrace držené nebo vrácené společnostem v UK budou v REACH-IT postupně zrušeny.

Do 31. 12. 2020 zahájilo nebo dokončilo převod svých registrací do EU 80 % z 2 140 žadatelů o registraci z UK. Nástupci v EU by pak měli převod dokončit co nejdříve, ale nejpozději do 31. 3. 2021. V opačném případě bude zrušen převod i registrace a žadatelé o registraci již nebudou moci látku legálně uvádět na trh EU.

Minimálně 2 900 UK registrací je nyní neplatných a budou zrušeny, protože jejich převod do EU do konce roku 2020 nebyl zahájen. Jedná se přibližně o 3 % z celkového počtu registrací podle nařízení REACH.

Do konce přechodného období nebylo do EU převedeno 268 látek zaregistrovaných pouze společnostmi se sídlem v UK (cca 1 % všech registrovaných látek) a tyto registrace budou zrušeny. Přibližně 60 % těchto látek bylo zaregistrováno pouze jako meziprodukty.

V současné době jsou z UK do EU převáděny registrace 237 látek registrovaných pouze v UK.

Seznam látek registrovaných pouze společnostmi ze Spojeného království byl nyní aktualizován a je k dispozici na internetových stránkách agentury ECHA. Informace obsažené v UK registracích zůstanou i po zrušení registrace na internetových stránkách ECHA, ale změní se stav registrace.

Další informace:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP