4/2022

Přeměna odpadů na zdroje - soutěž, která motivuje k netradičnímu využívání odpadů - zná své vítěze

| autor: TZ MPO0

Přeměna odpadů na zdroje - soutěž, která motivuje k netradičnímu využívání odpadů - zná své vítěze

V rámci slavnostního vyhlášení vítězů byl rovněž představen Katalog vítězných projektů, který mapuje ty nejlepší nápady účastníků této ekologické soutěže.

Chceme motivovat odbornou i laickou veřejnost ke kreativnímu přístupu k využívání odpadů, materiálů a výrobků, které ukončily svoji životnost.

Jsem velmi rád, že se nám podařilo oslovit tolik podnikatelů, starostů, učitelů a především mladých lidí, kteří svými projekty a díly dokázali, že synergie techniky, kreativity a citu pro přírodu kolem nás přináší užitek, krásu a radost,“ uvedl ministr Tomáš Hüner.

Ověřit si pravdivost mých slov můžete v Katalogu soutěže, který nabízí spoustu vynikajících nápadů. Mé poděkování patří také podnikům a institucím, které pochopily význam soutěže a podpořily ji, protože vědí, že je to investice do budoucnosti naší země,“ dodal ministr Hüner.

Cílem soutěže je osvěta směrem k široké veřejnosti o účinném a udržitelném využívání surovinových zdrojů a o potřebě zapojit do procesu přechodu k oběhovému hospodářství všechny věkové kategorie občanů a nejrůznější profese, organizace a instituce.

 „Všichni účastníci jsou pro nás inspirací i zdrojem informací, co vše naše firmy, podnikatelé, obce a města, univerzity a školy v oblasti zdravého ekologického myšlení dokážou a čím se naše země může pochlubit.

O naší soutěži se již v okolních státech ví a projevily o ni zájem firmy a školy ze Slovenska, Itálie, Holandska, Maďarska a Rumunska,“  uvedl náměstek pro řízení sekce průmyslu, podnikání a stavebnictví Eduard Muřický.

„Věřím, že budete i nadále prosazovat myšlenky udržitelného využívání zdrojů a řídit se mottem této soutěže, které zní Dejme novou šanci druhotným surovinám,“ dodal náměstek Muřický.

Soutěž byla letos rozšířena na sedm kategoriích, zaměřených na výrobní podniky a stavební společnosti, obce a města, základní, střední a vysoké školy.

Projekty v jednotlivých kategoriích hodnotila porota složená z odborníků z řad zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva školství, Ministerstva práce a sociálních věcí, vysokých škol, průmyslových a odborných asociací, organizací a svazů.

Diplomy a hodnotné ceny v celkové výši přibližně 700 tisíc korun získali:

Kategorie 1 - Podnikatelské subjekty výrobní

Nejlepší výrobek z druhotné suroviny nebo s obsahem druhotné suroviny

Pořadí

Název organizace

Název výrobku

1. místo

BRENS EUROPE, a.s., Plzeň

Kolejový absorbér hluku s funkcí retence vody BRENS STERED

2. místo

CIUR a.s., Brandýs nad Labem

Celulózová izolace Climatizer Plus

3. místo

LAVARIS s.r.o., Libčice nad Vltavou

Aktivní Gumový Prach

Kategorie 2 - Podnikatelské subjekty ve stavebnictví

Nejlepší projekt s využitím druhotných surovin ve stavebnictví

Pořadí

 Název organizace

Název projektu

1. místo

AZS 98, s.r.o., Plzeň

Využití asfaltového a betonového recyklátu jako náhrada za přírodní kamenivo

2. místo

Skanska a.s., Praha

Stavba dálnice D4 Skalka u Příbrami - využití materiálů z uranových dolů

3. místo

Adam Rujbr Architects s.r.o., Brno

Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích- projekt

3. místo

VW WACHAL a.s., Kroměříž

Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích –realizace stavby

Kategorii 3 – Veřejná správa

Nejlepší projekt s využitím druhotných surovin v rámci veřejné zakázky

Pořadí

 Název organizace

Název projektu

1. místo

Obec Vysoké Pole

Envicentrum Pro krajinu Vysoké Pole

2. místo

Obec Karlovice

Využití recyklátu z bývalého kulturního domu pro vybudování zázemí pro sportovní aktivity

3. místo

Obec Kněžice

Digestát, tekuté hnojivo

Kategorie 4 – Vysoké školy

Nejlepší projekt s využitím druhotných surovin studentů VŠ

Pořadí

Název školy/kolektivu

Název projektu

1. místo

Pavlína Šebestová,

VUT Brno

Autoklávovaný pórobeton na bázi odpadních popelovin a recyklovaného skla

2. místo

Ing. Jakub Hodul,

VUT Brno

Využití popílků kontaminovaných vlivem denitrifikace spalin do polymerních správkových hmot

3. místo

Bc. Drahomíra Středová a Bc. Martin Šulc,

UJEP Ústí nad Labem

Získávání lithia (uhličitanu lithného) z odpadů po těžbě cínu a wolframu

Kategorie 5 – Střední školy

Nejlepší projekt s využitím druhotných surovin studentů SŠ

Pořadí

Název školy

Název soutěžního projektu

1. místo

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové

Druhá šance – využití použitých a odložených předmětů a materiálů na nové výrobky

2. místo

Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň 

Kudlanka - oděvní model vhodný jako scénografický kostým

3. místo

Střední škola a Mateřská škola Litoměřice

Recyklované modely zvířátek – z použitých a odpadních materiálů a předmětů

Kategorie 6 – Základní školy

Nejlepší výtvarné dílo s využitím druhotných surovin žáků ZŠ

Pořadí

Název školy

Název soutěžního díla

1. místo

SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc

Recykloboti – využití elektroodpadu na modely robotů 

2. místo

ZŠ a MŠ Všetaty

Kouzelné městečko – herní maketa městečka zhotovená z výrobků s ukončenou životností

2. místo

15. ZŠ Plzeň

Módní přehlídka z použitých materiálů

3. místo

ZŠ a MŠ Milotice, okr. Hodonín 

 Praktický odkládací stolek Ovečka

3. místo

ZŠ Zubří, okr. Vsetín

Pěstujeme pro otakárky- zpracování bioodpadu na kvalitní humus pro pěstování bylin, na které kladou otakárci vajíčka

Kategorie 7 – videoprojekty žáků ZŠ (6 - 15 let)

Nejlepší video – přeměna odpadu na nový výrobek

Pořadí

Název školy

Název soutěžní práce

1. místo

ZŠ a MŠ Krahulčí, okr. 

Čmeláčci – svítilny z Pet alhví

2. místo

ZŠ Vsetín-Trávníky

Jak se do popelnice volá, tak se z ní ozývá – jak odpady naučily separovat a třídit

3. místo

ZŠ Luh, Vsetín

Šperk z mikrotenových sáčků

Kategorie 7 – videoprojekty studentů SŠ (15 – 18 let)

Nejlepší video – přeměna odpadu na nový výrobek

Pořadí

Název školy

Název soutěžní práce

1. místo

Gymnázium Jaroslava Heyrovského 2, Praha

V koši

2. místo

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky Ostrava

Znovuvyužití plastových lahví

3. místo

Gymnázium Jaroslava Heyrovského 1, Praha

Odpady se dají ještě využít

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM