1/2024

Přeměna odpadů na zdroje - soutěž, která motivuje k netradičnímu využívání odpadů - zná své vítěze

| autor: TZ MPO0

Přeměna odpadů na zdroje - soutěž, která motivuje k netradičnímu využívání odpadů - zná své vítěze

V rámci slavnostního vyhlášení vítězů byl rovněž představen Katalog vítězných projektů, který mapuje ty nejlepší nápady účastníků této ekologické soutěže.

Chceme motivovat odbornou i laickou veřejnost ke kreativnímu přístupu k využívání odpadů, materiálů a výrobků, které ukončily svoji životnost.

Jsem velmi rád, že se nám podařilo oslovit tolik podnikatelů, starostů, učitelů a především mladých lidí, kteří svými projekty a díly dokázali, že synergie techniky, kreativity a citu pro přírodu kolem nás přináší užitek, krásu a radost,“ uvedl ministr Tomáš Hüner.

Ověřit si pravdivost mých slov můžete v Katalogu soutěže, který nabízí spoustu vynikajících nápadů. Mé poděkování patří také podnikům a institucím, které pochopily význam soutěže a podpořily ji, protože vědí, že je to investice do budoucnosti naší země,“ dodal ministr Hüner.

Cílem soutěže je osvěta směrem k široké veřejnosti o účinném a udržitelném využívání surovinových zdrojů a o potřebě zapojit do procesu přechodu k oběhovému hospodářství všechny věkové kategorie občanů a nejrůznější profese, organizace a instituce.

 „Všichni účastníci jsou pro nás inspirací i zdrojem informací, co vše naše firmy, podnikatelé, obce a města, univerzity a školy v oblasti zdravého ekologického myšlení dokážou a čím se naše země může pochlubit.

O naší soutěži se již v okolních státech ví a projevily o ni zájem firmy a školy ze Slovenska, Itálie, Holandska, Maďarska a Rumunska,“  uvedl náměstek pro řízení sekce průmyslu, podnikání a stavebnictví Eduard Muřický.

„Věřím, že budete i nadále prosazovat myšlenky udržitelného využívání zdrojů a řídit se mottem této soutěže, které zní Dejme novou šanci druhotným surovinám,“ dodal náměstek Muřický.

Soutěž byla letos rozšířena na sedm kategoriích, zaměřených na výrobní podniky a stavební společnosti, obce a města, základní, střední a vysoké školy.

Projekty v jednotlivých kategoriích hodnotila porota složená z odborníků z řad zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva školství, Ministerstva práce a sociálních věcí, vysokých škol, průmyslových a odborných asociací, organizací a svazů.

Diplomy a hodnotné ceny v celkové výši přibližně 700 tisíc korun získali:

Kategorie 1 - Podnikatelské subjekty výrobní

Nejlepší výrobek z druhotné suroviny nebo s obsahem druhotné suroviny

Pořadí

Název organizace

Název výrobku

1. místo

BRENS EUROPE, a.s., Plzeň

Kolejový absorbér hluku s funkcí retence vody BRENS STERED

2. místo

CIUR a.s., Brandýs nad Labem

Celulózová izolace Climatizer Plus

3. místo

LAVARIS s.r.o., Libčice nad Vltavou

Aktivní Gumový Prach

Kategorie 2 - Podnikatelské subjekty ve stavebnictví

Nejlepší projekt s využitím druhotných surovin ve stavebnictví

Pořadí

 Název organizace

Název projektu

1. místo

AZS 98, s.r.o., Plzeň

Využití asfaltového a betonového recyklátu jako náhrada za přírodní kamenivo

2. místo

Skanska a.s., Praha

Stavba dálnice D4 Skalka u Příbrami - využití materiálů z uranových dolů

3. místo

Adam Rujbr Architects s.r.o., Brno

Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích- projekt

3. místo

VW WACHAL a.s., Kroměříž

Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích –realizace stavby

Kategorii 3 – Veřejná správa

Nejlepší projekt s využitím druhotných surovin v rámci veřejné zakázky

Pořadí

 Název organizace

Název projektu

1. místo

Obec Vysoké Pole

Envicentrum Pro krajinu Vysoké Pole

2. místo

Obec Karlovice

Využití recyklátu z bývalého kulturního domu pro vybudování zázemí pro sportovní aktivity

3. místo

Obec Kněžice

Digestát, tekuté hnojivo

Kategorie 4 – Vysoké školy

Nejlepší projekt s využitím druhotných surovin studentů VŠ

Pořadí

Název školy/kolektivu

Název projektu

1. místo

Pavlína Šebestová,

VUT Brno

Autoklávovaný pórobeton na bázi odpadních popelovin a recyklovaného skla

2. místo

Ing. Jakub Hodul,

VUT Brno

Využití popílků kontaminovaných vlivem denitrifikace spalin do polymerních správkových hmot

3. místo

Bc. Drahomíra Středová a Bc. Martin Šulc,

UJEP Ústí nad Labem

Získávání lithia (uhličitanu lithného) z odpadů po těžbě cínu a wolframu

Kategorie 5 – Střední školy

Nejlepší projekt s využitím druhotných surovin studentů SŠ

Pořadí

Název školy

Název soutěžního projektu

1. místo

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové

Druhá šance – využití použitých a odložených předmětů a materiálů na nové výrobky

2. místo

Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň 

Kudlanka - oděvní model vhodný jako scénografický kostým

3. místo

Střední škola a Mateřská škola Litoměřice

Recyklované modely zvířátek – z použitých a odpadních materiálů a předmětů

Kategorie 6 – Základní školy

Nejlepší výtvarné dílo s využitím druhotných surovin žáků ZŠ

Pořadí

Název školy

Název soutěžního díla

1. místo

SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc

Recykloboti – využití elektroodpadu na modely robotů 

2. místo

ZŠ a MŠ Všetaty

Kouzelné městečko – herní maketa městečka zhotovená z výrobků s ukončenou životností

2. místo

15. ZŠ Plzeň

Módní přehlídka z použitých materiálů

3. místo

ZŠ a MŠ Milotice, okr. Hodonín 

 Praktický odkládací stolek Ovečka

3. místo

ZŠ Zubří, okr. Vsetín

Pěstujeme pro otakárky- zpracování bioodpadu na kvalitní humus pro pěstování bylin, na které kladou otakárci vajíčka

Kategorie 7 – videoprojekty žáků ZŠ (6 - 15 let)

Nejlepší video – přeměna odpadu na nový výrobek

Pořadí

Název školy

Název soutěžní práce

1. místo

ZŠ a MŠ Krahulčí, okr. 

Čmeláčci – svítilny z Pet alhví

2. místo

ZŠ Vsetín-Trávníky

Jak se do popelnice volá, tak se z ní ozývá – jak odpady naučily separovat a třídit

3. místo

ZŠ Luh, Vsetín

Šperk z mikrotenových sáčků

Kategorie 7 – videoprojekty studentů SŠ (15 – 18 let)

Nejlepší video – přeměna odpadu na nový výrobek

Pořadí

Název školy

Název soutěžní práce

1. místo

Gymnázium Jaroslava Heyrovského 2, Praha

V koši

2. místo

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky Ostrava

Znovuvyužití plastových lahví

3. místo

Gymnázium Jaroslava Heyrovského 1, Praha

Odpady se dají ještě využít

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA