Reklama

1. 7. 2016  |  Zpravodajství  |  Autor: odbor ekologie MPO

Přeměna odpadů na zdroje

Dne 28.6.2016 vyhlásil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek 1. ročník celostátní soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“.
Prostřednictvím organizování této soutěže je plněn jeden z úkolů stanovených v usnesení vlády ze dne 13. července 2015 č. 564 o Akčním plánu na podporu zvyšování soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami.

Vyhlášení celostátní soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“ a ocenění nejlepších projektů a soutěžních děl považuje Ministerstvo průmyslu a obchodu za jeden z nejúčinnějších způsobů efektivní osvěty jak podnikatelské sféry, veřejné správy, tak i občanů a zejména mladé generace.

Struktura soutěže je členěna do 5ti kategorií z nichž dvě jsou určeny pro podnikatelské subjekty, jedna pro veřejnou správu (obce, města a další) a dvě kategorie pro vzdělávací zařízení.

Podrobnosti o vyhlášení soutěže jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu http://www.mpo.cz/dokument177261.html nebo http://www.mpo.cz/dokument177279.html
© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372