1/2024

Přednášky na doprovodném programu VOD-KA 2019

| autor: SOVAK ČR0

Přednášky na doprovodném programu VOD-KA 2019

Úterý 21. 5. 2019

BLOK LEGISLATIVA

Garant: Ing. Alena Binhacková

11:00 Novela vodního zákona – Ing. Alena Binhacková, MZe

11:30 Návrh odpadových zákonů v ČR a přechod na oběhové hospodářství – Ing. Jan Maršák, MŽP

12:00 Problematika plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací – Ing. Radek Hospodka, MZe

BLOK PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

Garant: Ing. Ivana Vráblíková

12:30 Dotační aktivity Ministerstva zemědělství – Ing. Jiří Duda, MZe

13:00 Programy podpory Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – PhDr. Ondřej Kočandrle, MPO

13:30 Programy podpory vodohospodářské infrastruktury v rámci Operačního programu Životní prostředí, Národních programů Životní prostředí a Norských fondů – Ing. Ivana Vráblíková, SFŽP ČR

Středa 22. 5. 2019

BLOK ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU VE VAZBĚ NA SUCHO

Garant: RNDr. Petr Kubala

10:00 Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území ČR, význam a využití – Ing. Jan Cihlář, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Ing. Josef Drbohlav, Sweco Hydroprojekt, a.s., Ing. Jiří Duda, MZe

10:30 Současný stav vodních zdrojů k vodárenskému využití – RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D., ČHMÚ

Současný stav vodních zdrojů k vodárenskému využití – vodní nádrže – Ing. Tomáš Kendík, Povodí Vltavy, státní podnik

11:00 Aplikace Smart meteringu a smart technologií ve vodárenství – Ing. Petr Sýkora, PVK a.s., Ing. David Hájek, IoT.water s.r.o., Ing. Petr Maximilián, Solutions and Services, a.s., Ing. Bohdan Soukup, Ph.D., MBA, VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

11:30 Úloha velkého provozovatele při řešení sucha – Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., Ing. Pavel Mikulášek, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Ing. Olga Dočkalová, starostka obce Sudice

BLOK ODPADNÍ VODY, SRÁŽKOVÉ VODY, KALY

Garant: doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková

12:00 Opětovné využívání vyčištěné odpadní vody – prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., VŠCHT

12:30 Vliv dlouhotrvajícího sucha na produkci a kvalitu odpadních vod a provoz ČOV – Ing. Jakub Hejnic, Ing. Martin Srb, PVK a.s., prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., VŠCHT

13:00 Efekty zrušení výjimek ze zpoplatnění srážkového odtoku – doc. Ing. David Stránský, Ph.D., ČVUT v Praze, doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková, ČVUT v Praze, Ing. Luboš Harašta, ČVUT v Praze, Ing. Jan Macháč, ČVUT v Praze a Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D., ČVUT v Praze a Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

13:30 Zpracování kalů v cirkulární ekonomice – prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc., VŠCHT

Čtvrtek 23. 5. 2019

BLOK CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA + POUŽITÍ TECHNOLOGIÍ

Garant: RNDr. Irena Zbytovská

10:00 Virtuální svět ve vodovodech a kanalizacích – Ing. Milan Suchánek, Ing. Zdeněk Sviták, DHI a.s.

10:30 Praktická inovační opatření ve vztahu ke změně klimatu – Ing. Karel Plotěný, ASIO s.r.o.

11:00 Claros-inteligentní systém pro analýzu vody a Mobile Sensor Management (software pro vzdálený přístup k senzorům/sondám/analyzátorům a k „živým“ údajům o měření a proaktivní údržbu) – RNDr. Ladislav Slovák, Ph.D., HACH LANGE s.r.o.

11:30 Aktivní odstraňování vybraných iontů toxických kovů ze srážkových vod – RNDr. Pavel Špaček, Chemcomex, Ing. Jiří Hendrych, VŠCHT

12:00 Moderní technologie zpracování kalů s využitím tepla – Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA, SMP CZ, a.s., Ing. Otto Zwettler, ARKO TECHNOLOGY a.s.

PřílohaVelikost
1 - Binhacková - novela VZ sucho_2019_05.pdf1.67 MB
2 - Marsak - Vodka_21052019.pdf895.39 KB
3 - Radek Hospodka_21_5_BLOK LEGISLATIVA_problematika PFO_verze 17_5_2019.pdf2.11 MB
4 - Duda - Dotace VH MZe_2019_VOD-KA_Praha.pdf3.67 MB
5 - Kočandrle - PO1 OPPIK-vodohospodářství.pdf322.2 KB
6 - Vráblíková.pdf1.91 MB
1 - Cihlář Drbohlav - PRVKU ČR - SOVAK.pdf5.47 MB
2a- Daňhelka ČHMU.pdf3.24 MB
2b - Kendík - PVL.pdf3.04 MB
3 - Sýkora - Prezentace_IOT_odectove technologie_skupina Veolia_FINAL_SOVAK.pdf4.72 MB
4 - Dočkalová - úloha velkého provozovatele při zvládání sucha.pdf1.07 MB
5 - Wanner - OPĚTOVNÉ VYUŽÍVÁNÍ ODPADNÍCH VOD.pdf5.36 MB
6 - Srb - Vliv dlouhotrvajícího sucha na produkci a kvalitu odpadních vod a provoz ČOV_opravený2.pdf1.99 MB
7 - Kabelkova_Stransky_RainReg_Zpoplatnění_SOVAK_v7.pdf2.07 MB
8 - Jeníček Kaly v CE.pdf655.32 KB
1 - Suchánek_Virtuální svět ve vodovodech a kanalizacích.pdf3.68 MB
2 - Plotěný - Praktická opatření - VODKA.pdf3.82 MB
4 - Špaček - Toxické kovy ve srážkových vodách.pdf5.74 MB
3 - Slovák - Hach - Claros.pdf3.02 MB
5 - Kos-Zwettler - VOD-KA 2019 final.pdf2.81 MB

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP