1/2021

Přečtěte si nové pokyny pro zadávání zakázek spolufinancovaných SFŽP ČR

| zdroj: SFŽP0

secretary-338561_640.jpg
zdroj: pixabay

Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje nové Pokyny pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu. Pokyny upravují pravidla pro zadávání a administraci zakázek a veřejných zakázek, které SFŽP ČR spolufinancuje v rámci Národního programu Životní prostředí, Modernizačního fondu a dalších nově vyhlašovaných programů. Platné jsou pro výzvy vyhlášené po 26. dubnu 2021.

Nové pokyny SFŽP ČR jsou obecně závazné pro všechny žadatele a příjemce prostředků z rozpočtu SFŽP ČR, pokud veřejný dokument příslušného programu odkáže na jejich aplikaci (např. Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí).

Uplatnit by se měly tedy v následujících programech:

  • Národním programu Životní prostředí,
  • Modernizačním fondu,
  • dalších nově vyhlašovaných programech,

a to pro výzvy vyhlašované po 26. 4. 2021!

Pro již vyhlášené výzvy platí, že žadatelé a příjemci postupují podle pokynů uvedených v uveřejněných výzvách (Pokyny OPŽP, Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v rámci Finančních mechanismů Norska 2014-2021).

Nové pokyny SFŽP ČR vycházejí z Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020. Ty zůstávají beze změny a uplatní se při zadávání zakázek žadateli o podporu a příjemci podpory, kteří zadávají zakázky při realizaci operací spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014–2020.

Obdobně zůstávají beze změny pravidla pro zadávání zakázek a veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů FM Norska v období let 2014-2021 v rámci programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“. Zadávání zakázek a veřejných zakázek spolufinancovaných z tohoto programu se nadále řídí Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v rámci Finančních mechanismů Norska 2014-2021.

Ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo