2/2023

Pražští radní odsouhlasili majetkový vstup do společnosti Pražské vodovody a kanalizace

| autor: TZ Praha.eu0

Pražští radní odsouhlasili majetkový vstup do společnosti Pražské vodovody a kanalizace

Součástí dohody je také opce na odkup zbylých 51 procent společnosti v roce 2028.

Praha tak získá větší vliv na distribuci vody ve městě i další prostředky na rozvoj a obnovu infrastruktury.

„Řekli jsme, že napravíme některá špatná rozhodnutí předchozích vedení města a prodej PVK byl jedním z nich, protože tím město přišlo o kontrolu nad tak klíčovou komoditou, jakou je voda.

Díky dohodě, kterou se nám jako prvnímu vedení Prahy podařilo s Veolií vyjednat, tento slib do detailu plníme,“ hodnotí vyjednanou dohodu primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová.

„Dnešní rozhodnutí zajistí Praze absolutní kontrolu nad distribucí vody i více prostředků na obnovu vodovodní sítě.

Kupní cena bude plně pokryta z budoucích dividend. To znamená, že dlouhodobě nezatíží městský rozpočet ani neovlivní cenu vody v Praze,“ říká radní pro správu majetku a majetkové podíly Karel Grabein Procházka.

„Vyjednávání bylo náročné, ale vždy korektní. A za to bych chtěl Veolii poděkovat,“ dodává Procházka.

Městem vlastněná Pražská vodohospodářská společnost a. s. (PVS) zaplatí za 49 procent společnosti Pražské vodovody a kanalizace (PVK) 1,754 miliardy korun.

Cena je určena na základě dvou nezávislých posudků. Investice se PVS vrátí do roku 2028 z dividend, které podíl v PVK přinese.

Výnos z dividend, jenž nebude využit na pokrytí investice, bude směřovat do obnovy a rozvoje vodovodní sítě.

„Stejně jako ve zbytku republiky, i pražská vodovodní síť je zatížena historickým dluhem, který vznikl fatálním podceněním údržby a rozvoje sítě ještě před vstupem Veolie do pražského vodárenství.

Věřím, že ovládnutí Pražských vodovodů a kanalizací splacení tohoto pomyslného dluhu urychlí,“ říká Procházka.

Neméně důležitou součástí schválené dohody je opce na odkup zbylých 51 procent PVK od Veolie v roce 2028.

Přesně nastaven je i vzorec, podle kterého bude cena v roce 2028 určena. Dohoda tak městu zajistí stoprocentní kontrolu nad distribucí vody.

Městskou vodárenskou a kanalizační síť v Praze spravuje městem stoprocentně vlastněná společnost PVS. Ta ji do roku 2028 pronajímá společnosti PVK, jež se na základě nájemní smlouvy stará o distribuci pitné vody a čištění té odpadní.

Odkup společnosti PVK, který dnes radní schválili, zajistí Praze stoprocentní podíl v PVK, a tedy i plnou kontrolu nad distribucí a čištěním vody v Praze.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP