2/2023

Přátelé průmyslu se sešli v Berlíně

| autor: Tisková zpráva MPO0

Přátelé průmyslu se sešli v Berlíně

Akci, jíž se zúčastnili zástupci dvacítky členských států EU a komisařka Bieńkowská, uspořádalo Spolkové ministerstvo hospodářství a energetiky SRN. Českou delegaci vedl náměstek MPO Marek Ondroušek.

Hlavními tématy letošní konference byly průmyslová politika, digitalizace, investice a obchod. Účastníci se shodli na tom, že EU potřebuje silný průmysl a jasnou strategii pro průmyslovou politiku EU, přičemž zdůraznili aspekty jako digitalizace, MSP, kvalifikace zaměstnanců, regulace.

V tomto směru vyzvali Evropskou komisi k urychlenému předložení strategie v duchu závěrů Rady EU pro konkurenceschopnost z května 2017.

Německá strana zároveň u příležitosti konference připravila Berlínskou deklaraci přátel průmyslu, k níž se připojilo 20 států. Dokument se zabývá pojetím průmyslové politiky EU a věnuje se tématům, jež na konkurenceschopnost průmyslu mají vliv (např. digitalizace, udržitelnost, klimaticko-energetická politika, obchodní politika).


Souvislosti:

Ministerská konference přátel průmyslu je neformálním setkáváním představitelů členských států Evropské unie, kteří mají ve své agendě průmyslovou politiku. Leitmotiv této aktivity vychází ze skutečnosti, že průmysl zaujímá v evropském hospodářství ústřední postavení. 

Tento tradiční sektor hospodářství zaměstnává více než 34 milionů osob, přispívá téměř k pětině produkce a představuje 80 % evropského vývozu, jakož i investic do výzkumu a vývoje (R&D), a má tedy vliv na všechny další sektory hospodářství, především pak služby.

Na celosvětové úrovni vyniká evropský průmysl v řadě strategických odvětví, jako je výroba automobilů, letecký průmysl, inženýrství, mikroelektronika či chemická výroba. Pokud jde o podíl průmyslu na HDP EU, v roce 2016 činil 16 % (pozn. tento údaj se vztahuje pouze ke zpracovatelskému průmyslu). A v tomto ohledu je ČR v EU nejlepší, když její podíl zpracovatelského průmyslu na HDP dosahuje cca 27 %.

Předchozí ročníky konference se konaly v letech 2013 až 2016 ve Francii, Itálii, Španělsku a Polsku.

Pro více informací k akci (včetně deklarace) viz stránky Spolkového ministerstva hospodářství a energetiky.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP