2/2023

Praktická řešení, která pomohou plnit harmonizované požadavky na informace

| zdroj: MPO0

Laboratoř
zdroj: Pixabay

Začátkem listopadu 2020 vstoupí v platnost druhá změna přílohy VIII nařízení CLP. Cílem je řešit obavy vznesené průmyslem v souvislosti s administrativní zátěží a zároveň stále plnit informační potřeby toxikologických center (zveřejněno ECHA 2. 9. 2020).

Komise nyní navrhuje doplnit do článku 25 odstavec 8 a změnit přílohu VIII nařízení (ES) č. 1272/2008 s cílem vyřešit problémy s praktickým prováděním. Tento navrhovaný akt zavádí obecné řešení s koncepcí skupiny zaměnitelných složek a specifičtější řešení pro jednotlivá odvětví. Hlavní změny se budou týkat podávání zpráv o složení směsí, jako jsou paliva a ropné produkty a také některé stavební výrobky, které mohou být velmi proměnlivé a někdy neznámého složení.

Pokud jde o směsi jako je cement, sádrovec, beton připravený pro lití, zavádí pozměňovací návrh seznam standardních vzorců, na které se společnosti mohou odkazovat ve svých oznámeních toxikologickým centrům.

Některá paliva, která jsou nyní rovněž uvedena v pozměňovacím návrhu, lze oznámit odkazem na jejich bezpečnostní list, místo uvádění přesných rozsahů koncentrací.

Meziodvětvová řešení budou možná pro společnosti, které mají více dodavatelů složek pro konkrétní směsi. Tyto složky mohou tvořit „zaměnitelnou skupinu složek“, ale pouze tehdy, jsou-li dostatečně podobné, aby mohly být považovány za rovnocenné z hlediska toxikologických profilů a technické funkce. Společnosti pak mohou uvádět informace o koncentraci na úrovni skupiny místo uvádění koncentrace každé jednotlivé složky ve skupině.

Poslední hlavní oblast změn se týká barev, namíchaných na přání zákazníka v místě prodeje. Změna osvobozuje barvy na zakázku od povinností podle článku 45, protože maloobchodníci nebudou moci předem předložit nebo vytisknout štítky u barev, které si zákazníci na místě vyžádají. Každá jednotlivá nebezpečná směs tzn. základní barva, tónovací směsi a tonery obsažené v barvách na zakázku však musí být oznámena a musí mít vlastní UFI.

Nové znění přílohy VIII zcela zruší a nahradí její předchozí verzi. Upozorňujeme, že změna dosud nebyla zveřejněna v Úředním věstníku.

V současné době se rovněž připravují aktualizované Pokyny k harmonizovaným informacím týkajícím se reakcí na ohrožení zdraví, včetně druhé změny přílohy VIII.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP